Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ευβοίας

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 6 ατόµων [τεσσάρων (4) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ηµερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 
Σελίδα 2 από 11 6ωρης ηµερήσιας απασχόλησης και ενός (1) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας
οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...