Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Ανοικτή επιστολή από 806 πολίτες προς του βουλευτές Εύβοιας σχετικά με το πολυνομοσχέδιο για την ελληνική φύση

Ανοικτή επιστολή προς του βουλευτές Εύβοιας από 806 πολίτες σχετικά με το Καταστροφικό το πολυνομοσχέδιο των 243 άρθρων για την ελληνική φύση, 
(σε ανοιχτή διαδικασία συλλογής υπογραφών ακόμη)

Ενώπιoν του Ευβοϊκού και Σκυριανού Λαού

Προς τους βουλευτές Ευβοίας

Την 1η Μαρτίου η Ελλάδα όλη ξυπνούσε σε θρήνους για το χαμό 57 παιδιών της από την ανικανότητα του κράτους να προστατεύει την ζωή τους.

Την ιδία μέρα που ενώ κάπνιζαν οι στάχτες τους και ενώ κηρυσσόταν 3ήμερο εθνικό πένθος η ανάλγητη εξουσία δια του το υπουργείου Περιβάλλοντος καταθέτει σχέδιο νόμου στην Βουλή προς ψήφιση.

Η σκανδαλωδώς προσχηματική διαβούλευση μόλις 4 ημερών, εικονικής δημοκρατικής νομιμοποίησης, με καταληκτική ημερομηνία την ακριβώς προηγούμενη ήμερα καταγγέλθηκε από όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

To σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

και την προστασία του περιβάλλοντος» περιλαμβάνει 243 άρθρα, με σημαντικό κομμάτι να αφορά την περαιτέρω απορρύθμιση της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές.

Το νομοθέτημα μεταξύ άλλων αποπειράται για τρίτη φορά να νομιμοποιήσει την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, δίνει «γη και ύδωρ» υπέρ τουριστικών εγκαταστάσεων και ΑΠΕ, περιλαμβάνει αντιπεριβαλλοντικές και «φωτογραφικές» πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Μάλιστα παρά την αντίδραση πολλών φορέων, το πιθανότερο είναι να εισαχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή ώστε να «προλάβει» τις εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, με μια σειρά από ρυθμίσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος ουσιαστικά υπονομεύει την ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Οι ΕΠΜ αφορούν την εξειδίκευση ζωνών, στόχων και διαχειριστικών μέτρων για όλες τις περιοχές Natura και ανατέθηκαν τον Μάρτιο του 2019 με σκοπό να ολοκληρωθούν το 2021.

Μέχρι στιγμής δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε μία, ενώ έχουν δοθεί σε διαβούλευση μόνον οι 11.

Και όλα αυτά ενώ η χώρα έχει καταδικαστεί η χώρα μας με την απόφαση (C-849/19) που εξέδωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την απουσία επαρκών μέτρων προστασίας των περιοχών Natura που όφειλε να θεσπίσει εδώ και μια 20ετια.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη [INFR(2014)4073] στην Ελλάδα – το τελευταίο στάδιο πριν την παραπομπή στο ΔΕΕ – διότι δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους κατά τον σχεδιασμό αιολικών πάρκων.

Και ενώ θα ανέμενε κανείς να είναι άμεση προτεραιότητα η ολοκλήρωση των μελετών, ώστε η χώρα να αποφύγει να καθίσει στο σκαμνί και τα πρόστιμα, το υπουργείο έρχεται να ανατρέψει τη νομοθεσία που θεσπίστηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, καταργώντας την υποχρέωση οι ΕΠΜ να καταλήγουν στον ορισμό χρήσεων γης (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, πρόκειται για «αποδέσμευση των ζωνών προστασίας από τις γενικές χρήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού»).

Τα άρθρα του ΜΕΡΟΥΣ Δ αφορούν κυρίως τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

– Ορίζει ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες μένουν ως έχουν και όσες έχουν αδειοδοτηθεί μπορεί να υλοποιηθούν, ανεξάρτητα με το αν έχουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.

– Αφαιρεί από το αντικείμενο των περιβαλλοντικών μελετών τους «οικολογικούς διαδρόμους», περιοχές εκτός Natura οι οποίες συνδέουν προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τη δυνατότητα λήψης μέτρων σε περιοχές που γειτονεύουν με Natura. 

Άμεση εφαρμογή έχει η απάλειψη του οικολογικού διάδρομου μεταξύ των περιοχών Natura Κονδυλίου Ορούς και Όρους Πυξαρια που έχει προταθεί προς θεσμοθέτηση από τους μελετητές της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Εύβοια και Σκύρο.

– Δίνει τη δυνατότητα οι ζώνες στις οποίες θα χωρίζεται μια προστατευόμενη περιοχή (λ.χ. απόλυτης προστασίας, προστασίας της φύσης) να χωρίζονται σε «υπο-ζώνες». Η ρύθμιση αυτή δείχνει να παραπέμπει σε έναν πρόσφατο νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης (Ν. 4782/19), που προβλέπει υπο-περιοχές για αναπτυξιακές δραστηριότητες μέσα σε περιοχές Natura και ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων.

Με αυτήν την πρόβλεψη νομιμοποιείται ο κατακερματισμός του ενιαίου των περιοχών Natura Εύβοιας και Σκύρου προς χάριν των επιχειρηματικών συμφερόντων.

-ΕΝΩ σύμφωνα με το Ν.4685/2020 Άρθρο 47 παράγραφος 3

«Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 προβλέπεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της άδειας τους» με την παράγραφο 10β του άρθρου 179 του προτεινομένου νομοσχεδίου προβλέπεται ότι:

«υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, εάν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μετά από υποβολή και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)»

Τα υφιστάμενα γίνονται απλά αδειοδοτημένα με άμεση εφαρμογή στα έργα ΑΣΠΗΕ της Κ. Εύβοιας που έχουν ήδη ΑΕΠΟ και για όλα τα υπόλοιπα σε Εύβοια και Σκύρο που μεθοδεύεται δολίως η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία όταν πιάσαμε με τη γίδα στη πλάτη τους πολιτικά εντεταλμένους υπηρεσιακούς του ΥΠΕΝ να επιβάλλουν παρανόμως την σαλαμοποίηση των περιοχών Natura της Οχης και Κεντρικής Εύβοιας προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων ΤΕΡΝΑ και Βαρδινογιάννη-Πορτογάλων(EDPR).

Η πρόβλεψη: «αν η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής,» είναι άκρως προσχηματική καθώς καταστρατηγεί το επιστημονικό έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών μέσω μιας ιδιωτικής μελέτης πληρωμένης από τον επενδύτη και μιας στημένης γνωμοδότησης ενός πολιτικά ελεγχόμενου οργάνου όπως είναι ο ΟΦΥΠΕΚΑ κάτι που αποπειρώνται να πράξουν τώρα στην Σκύρο για την εξυπηρέτηση των Γαλλικών συμφερόντων.

-Σύμφωνα με τα προτεινόμενα του νομοσχεδίου άρθρο 69 παράγραφος 10γ : «υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, όταν διαθέτουν ΑΕΠΟ, μετά από υποβολή και έγκριση ΜΠΕ, που δεν συνοδεύεται από ΕΟΑ, αν η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, κατόπιν υποβολής συμπληρωματικής ΕΟΑ, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος»

Με την διάταξη αυτή, επιχειρείται να δοθεί περιβαλλοντική ασυλία 18 μηνών σε έργα που στερούνται Ειδικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης.

Η πρόβλεψη αυτή είναι άκρως φωτογραφική ώστε να νομιμοποιηθεί προσωρινά το υπό εγκατάσταση συγκρότημα 17 ΑΣΠΗΕ με 101 Ανεμογεννήτριες στην Κάρυστο ιδιοκτησίας συμφερόντων ΤΕΡΝΑ για να μπαλώσουν τις παράνομες τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων που έγιναν το 2016 και 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι τροποποιήσεις επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση καθώς στηρίχτηκαν παρανόμως σε ανεπίκαιρες μελέτες και ενώ θα έπρεπε να γίνει επικαιροποίηση με τις νέες ισχύουσες διαδικασίες και θεσπίσεις Κατά της παρανομίας και στο σημείο αυτό έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ εξού και το νομοθετικό στήσιμο που κάνει η διάταξη.

– Κατά τη χάραξη των ζωνών στις περιοχές Natura, το ΥΠΕΝ ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες δραστηριότητες, η εξυπηρέτηση των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα περιοχών, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, καθώς και «οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες».

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι «ανοίγουν παράθυρο» για αιτήματα εξαίρεσης από τους όρους προστασίας μιας περιοχής δεν σχετίζονται φυσικά με το καθ’ αυτό αντικείμενο των περιοχών Natura, που είναι η προστασία ειδών και οικοτόπων και δεν μπορούν να τίθενται ως κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση των επιλογών μιας ΕΠΜ.

Επίσης

– Τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια μπορεί να προβλέπουν τη «νομιμοποίηση» ή τη διάνοιξη δρόμου (μέσω απαλλοτριώσεων από το Δημόσιο) ώστε να καταστεί οικοδομήσιμη η έκταση ενός ιδιώτη που θα υλοποιήσει στρατηγική επένδυση (στη μέση του πουθενά) με ότι μπορει να κρύβεται μέσα από τις μελέτες Μπενου για τα καμένη Βόρεια Εύβοια.

– Καταργείται απαγόρευση που υπήρχε για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενες περιοχές. Όπως ορίζεται, σε περιοχές οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων (ΠΟΤΑ) επιτρέπεται απευθείας παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης.

Η πρόβλεψη αυτή έχει φωτογραφική εφαρμογή για την στρατηγική επένδυση της αραβικών συμφερόντων εταιρείας RSR Eagle Resort στην Νότια Καρυστία γνωρίζοντας την πίεση που ασκήθηκε στους μελετητές της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελετης ώστε να γίνει ειδική πρόβλεψη εξαίρεσης.

Η πρόβλεψη αυτή πιθανόν να βρει εφαρμογή και στην νέα στρατηγική επένδυση της Grivalia Hospitality στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ δεν μπορούμε να μη σας επισημάνουμε και τις σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην κοινωνία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που κατατέθηκε εν μέσω εθνικού πένθους και φέρνει τα πάνω κάτω στην διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων.

Μετά την θριαμβική επιτυχία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και Σιδηροδρόμων στο έργο της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και του σιδηροδρομικού έργου έρχεται η σειρά του νερού και των απορριμμάτων

Το νομοσχέδιο ισχυροποιεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη γνωστή ΡΑΕ η οποία στο εξής μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, και ταυτόχρονα διευρύνεται το αντικείμενο της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο που ενώνει τρία επιμέρους νομοσχέδια, ρυθμίζει το καθεστώς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναδιατάσσει την διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. 

Συγκεκριμένα, περνούν αρμοδιότητες από Δήμους και την Εθνική Επιτροπή Υδάτων σε μια ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο. Με το νομοσχέδιο καταργείται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται ο βασικός ρυθμιστής της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Την αντίθεσή της στην υπαγωγή των ΔΕΥΑ στη ΡΑΕ, εξέφρασε με σχετική ανακοίνωση η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις Δ.Ε.Υ.Α. πρόκειται για κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρουν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητας τους δηλ. στον οικείο Δήμο σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο (ν. 1069/80) όπως αυτό ισχύει σήμερα. Για το θέμα αυτό εξάλλου υπάρχει και πρόσφατη νομολογία όπως η Απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (ΣτΕ Ολ. 1904/2014, 190/2022, 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ’ τμήματος του ΣτΕ).

Η όλη λογική και το πνεύμα του νομοσχεδίου ανατρέπει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών και ενέχει, ως εκ τούτου, σοβαρούς κινδύνους για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών τους υπό όρους δημόσιας υπηρεσίας και εκτός περιβάλλοντος αγοράς και ανταγωνισμού.

Επισημαίνουμε ότι εν προκειμένω δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την υπαγωγή μιας δραστηριότητας στην αρμοδιότητα μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, δηλ. η ύπαρξη αγοράς.

Στον τομέα της υδροδότησης και της διαχείρισης των απορριμμάτων της χώρας δεν νοείται ούτε η ύπαρξη αγοράς ούτε η δραστηριοποίηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων ώστε να απαιτείται η ρύθμισή τους από Ανεξάρτητη Αρχή.

Η νέα ΡΑΕ (όπως άλλωστε όλες οι ρυθμιστικές αρχές) δεν υπάγεται ούτε καν στην εποπτεία του Δημοσίου, έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες και οι πράξεις της είναι εκτελεστές χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο νομιμότητος ή σκοπιμότητας από τον αρμόδιο Υπουργό. 

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δημόσιο έλεγχο για τις δημοτικές υπηρεσίες δεδομένου ότι είναι εξ ορισμού προορισμένη και οργανωμένη ώστε να ρυθμίζει τα ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της αγοράς και του ανταγωνισμού σύμφωνα με το πνεύμα και τους κανόνες που διέπουν τα πεδία αυτά.

Όλα τα παραπάνω σας τα θέτουμε υπόψη σας και σας καλούμε με Ανοικτή Δημόσια Επιστολή προς τον Λαό της Εύβοιας και της Σκύρου να ξεκαθαρίσετε τις θέσεις σας και να δηλώσετε:
Πως τοποθετήστε στις παραπάνω κρίσιμες απειλές και πιέσεις για το περιβάλλον της Εύβοιας και της Σκύρου;

Τι θα πράξετε στην διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου;

Τι θα πράξετε εάν και εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο ώστε να ανακληθεί ο νομός την επόμενη των εκλογών καθώς καταδικάζει το περιβάλλον και την βιωσιμότητα του τόπου μας και της πατρίδα μας προς όφελος των γνωστών πλέον συμφερόντων;

Για τον ΕΟΣ Χαλκίδας που διεκπεραίωσε την διαδικασία
ο πρόεδρος Αναστάσιος Μπαλτάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...