Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.
Θέμα 1ο 
Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» (εξ αναβολής, Απόφαση 160/2022). Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. 

Θέμα 2ο 
Έγκριση απασχόλησης έξι (6) μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 11/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας 0008049130 

Θέμα 3ο 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας. Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας 

Θέμα 4ο 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας. Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας 

Θέμα 5ο 
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων). Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας 

Θέμα 6ο 
Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας. Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας 

Θέμα 7ο 
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας 

Θέμα 8ο 
Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023. Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας 

Θέμα 9ο 
Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας 

Θέμα 10ο 
Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (14η &15ηκατάσταση). Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας 

Θέμα 11ο 
Εισήγηση περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ. Εισηγητής κ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας 

Θέμα 12ο 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την “Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού - covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 6.500,00€ με ΦΠΑ. Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 13ο 
Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας» για το έργο με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΑΝΟΙΑ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 14ο 
Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της . Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 15ο 
Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 10 Αυγούστου 2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 0561 ΚΕ 2019ΕΠ05610008: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» . Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 16ο 
Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023. Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 17ο 
1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας 

Θέμα 18ο 
Έγκριση σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 19ο 
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 20ο 
Έγκριση εφαρμογής ρήτρα καυσίμου και αναπροσαρμογή τιμής συμβάσεων για το έργο της μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30-06- 2022. Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας ΨΗΦΙΣΜΑ 

Θέμα 21ο 
«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ» (εξ αναβολής, Απόφαση 176/2022). Εισηγητής κ. Αντώνιος Βούλγαρης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...