Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Η 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα οποία προέκυψαν έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 27.10.2020

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο you tube.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ 

Θέμα 1 ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 . Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Θέμα 2 ο Πρόταση ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Θέμα 3 ο Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002 “ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Θέμα 4 ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 . Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Θέμα 5 ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Θέμα 6 ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Θέμα 7 ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός. 

Θέμα 8 ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People - Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020». Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Τα θέματα 6 ο έως και 11ο της ημερήσια διάταξης της 9ης τακτικής συνεδρίασης έχουν ήδη αποσυρθεί από τη συνεδρίαση της 23.10.2020. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Θέμα 12 ο Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 13 ο Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός. 

Θέμα 14 ο 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Θέμα 15ο Τροποποίηση της με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗΖΔΡ) ως προς τα κάτωθι: 1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών 2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018 για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς» και αναπληρωτή του. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Κυρμανίδης. 

Θέμα 16 ο Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Αθλητισμού, κ. Κων/νος Γαλάνης . 

Τα θέματα 17ο & 18ο της ημερήσια διάταξης της 9ης τακτικής συνεδρίασης έχουν ήδη αποσυρθεί από τη συνεδρίαση της 23.10.2020 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

Θέμα 19 ο Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο. Εισηγητής Από την παράταξη «Στερεά…Υπεροχής!».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...