Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Συνεδριάζει την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Η 3 η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στη Θήβα, στην αίθουσα του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ» (Σ.Φ.Ε.) (οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού. - Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ

. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Θέμα 1ο Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Θέμα 2ο Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων, κατά τις διατάξεις του Ν.653/1977 και Ν.2882/2001, αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Θέμα 3ο Συγχώνευση Αναπτυξιακών Εταιρειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 4ο Τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" και συντομογραφικά "Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.", ως προς το άρθρα 5 και 8 αυτού. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 5ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Θέμα 6ο Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 45,26 τ.μ. από τα 88.233,39 τ.μ. που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ.53848/2452/Φ.329.Κ/7-7-2010 (ΦΕΚ 291/23-07-2010 τ.Α.Α.Π.) απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου «Οδός Αταλάντη – Όρια Ν.Βοιωτίας, Τμήμα Ε». Αρ.έργου : 2009ΕΠ05680038 της ΣΑΕΠ 0568. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 7ο Έγκριση 1) Μελέτης τροποποίησης - συμπλήρωσης ισόπεδου τρισκελούς κόμβου οδού πρόσβασης ΧΥΤΥ Ν.Φωκίδας με Ε.Ο. 27 Άμφισσας - Γραβιάς και 2) Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης εκτελούμενων έργων σε οδό για την κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΥ Ν.Φωκίδας με Ε.Ο 27 Άμφισσας Γραβιάς, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Θέμα 8ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 02) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 9ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.01) έτους 2019 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 10ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 11ο Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2 και ΣΑΕΠ 356/2 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 12ο Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ166, ΕΠ366, ΕΠ566, ΕΠ766, ΕΠ866 και ΜΠ066, ΜΠ366, ΜΠ766. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 13ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600094 και τίτλο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 14ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ0660060 και τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», έτους 2019. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 15ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 16ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 17ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 18ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 19ο "Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 566" Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 20ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Μακρακώμης για το έργο: «Τσιμεντόστρωση προαυλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 21ο Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού, για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο 2019 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά 

Θέμα 22ο Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Λεβαδέων, για την χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά 

Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 24ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου ««Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για το έτος 2019» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης 

Θέμα 27ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ » και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 28ο Έγκριση 2ης τροποποίησης ως προς το παράρτημα ΙΙ της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 29ο Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 30ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 31ο Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ" προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

Θέμα 32ο Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ" προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

Θέμα 33ο Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΓΔΟΒΑ" προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

Θέμα 34ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΚΟΡΕΜΜΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος 

Θέμα 35ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος 

Θέμα 36ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων με διακριτικό τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΔΙΡΦΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ» για το έργο : «Αναβάθμιση Γηπέδου Ψαχνών» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 37ο Πρόταση σύναψης, έγκρισης Σχεδίου και ορισμού μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Θέμα 38ο Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης, για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

Θέμα 39ο Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 40ο Παραπομπή θέματος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση οφειλής της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 41ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως Δ΄ Τρίμηνο 2018 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 42ο Έγκριση αναμορφωμένου ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 43ο 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 44ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

Θέμα 45ο Έγκριση εγκατάστασης ενός αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών ( ΑΤΜ ) στον προαύλιο χώρο του κτιρίου που στεγάζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος επί της Λεωφ. Καλυβίων 2 ( Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

Θέμα 46ο Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απεργία στην FERO». Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 

Θέμα 47ο Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος συμπαράστασης στο σωματείο εργαζομένων στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, ΖΟΥΡΑ, ΒΙΟΚΟΤ, ΕΛΙΖΑ ΑΛΚΟΤ (συμφερόντων «ΖΟΥΡΑ»)» Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...