Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

«Σφαγή»:Τι θα μείνει στο εισόδημα μετά τις περικοπές (πίνακες)

Η επιστημονική ομάδα του taxheaven, ετοίμασε αναλυτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους μπορούν να δουν και να συγκρίνουν οι ενδιαφερόμενοι τη διακύμανση των φορολογικών, αλλά και των ασφαλιστικών βαρών και κατά συνέπεια των εισοδημάτων που απομένουν στο φορολογούμενο, στην πορεία των ετών 2014 έως και 2021, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. 


Στο έτος 2018 ως βάση για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται το 85% του εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ενώ στα επόμενα έτη το 100%.

Σε όλα τα έτη από το 2018 και μετά, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται αφαίρεση αυτών των εισφορών που καταβλήθηκαν.

Στους πίνακες έχουν επιλεγεί ενδεικτικά ποσά εισοδήματος έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιπτώσεις (χαμηλά, μεσαία και υψηλά εισοδήματα). Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι, όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης, να τονίσουμε ότι η μοναδική δαπάνη στα βιβλία του εν λόγω φορολογουμένου είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. 

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ετών προ του 2007 έχει επιλεγεί μια μέση ασφαλιστική κατηγορία εισφορών (4.024). Για το 2017 και μετά οι εισφορές υπολογίζονται με 26,95%  (20% εισφορές σύνταξης + 6.95 ιατροφαρμακευτική κάλυψη)

Τέλος, παραθέτουμε πίνακες που απεικονίζονται οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών με κλιμάκια εισοδήματος ανά 5.000 € για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και τα ποσοστά αύξησής τους συγκριτικά με το 2017.

A. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών
Ι. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 10.000,00 € 
Με το Υφιστάμενο σύστημα
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)1,895.352,184.202,106.362,127.342,121.68
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.441,895.352,184.202,106.362,127.342,121.68
Φορολογητέο εισόδημα5,975.565,975.565,975.568,104.657,815.807,893.647,872.667,878.32
Φόρος εισοδήματος1,553.651,553.651,314.621,783.021,719.481,736.601,731.991,733.23
Εισφορά αλληλεγγύης0.000.000.000.000.000.000.000.00
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει3,771.913,771.914,010.945,671.635,446.325,507.045,490.675,495.09

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)1.895,352.290,752.695,002.695,002.695,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,441.895,352.290,752.695,002.695,002.695,00
Φορολογητέο εισόδημα5.975,565.975,565.975,568.104,657.709,257.305,007.305,007.305,00
Φόρος εισοδήματος1.553,651.553,651.314,621.783,021.696,041.607,101.607,101.607,10
Εισφορά αλληλεγγύης0,000,000,000,000,000,000,000,00
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει3.771,913.771,914.010,945.671,635.363,215.047,905.047,905.047,90

ΙΙ. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 15.000,00 €
Με το Υφιστάμενο σύστημα
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)2,957.913,245.343,167.883,188.763,183.13
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.442,957.913,245.343,167.883,188.763,183.13
Φορολογητέο εισόδημα10,975.5610,975.5610,975.5612,042.0911,754.6611,832.1211,811.2411,816.87
Φόρος εισοδήματος2,853.652,853.652,414.622,649.262,586.022,603.072,598.472,599.71
Εισφορά αλληλεγγύης0.000.000.000.930.000.000.000.00
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει7,471.917,471.917,910.948,741.908,518.648,579.058,562.778,567.16

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)2.957,913.436,134.042,504.042,504.042,50
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,442.957,913.436,134.042,504.042,504.042,50
Φορολογητέο εισόδημα10.975,5610.975,5610.975,5612.042,0911.563,8810.957,5010.957,5010.957,50
Φόρος εισοδήματος2.853,652.853,652.414,622.649,262.544,052.410,652.410,652.410,65
Εισφορά αλληλεγγύης0,000,000,000,930,000,000,000,00
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει7.471,917.471,917.910,948.741,908.369,837.896,857.896,857.896,85

ΙΙΙ. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 20.000,00 €
Με το Υφιστάμενο σύστημα
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)4,305.414,229.694,250.104,244.604,246.08
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.444,305.414,229.694,250.104,244.604,246.08
Φορολογητέο εισόδημα15,975.5615,975.5615,975.5615,694.5915,770.3115,749.9015,755.4015,753.92
Φόρος εισοδήματος4,153.654,153.653,514.623,452.813,469.473,464.983,466.193,465.86
Εισφορά αλληλεγγύης159.76111.8387.4681.2882.9582.5082.6282.59
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει11,012.1611,060.0911,723.4811,510.5011,567.8911,552.4211,556.5911,555.47

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)4.305,414.581,505.390,005.390,005.390,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,444.305,414.581,505.390,005.390,005.390,00
Φορολογητέο εισόδημα15.975,5615.975,5615.975,5615.694,5915.418,5014.610,0014.610,0014.610,00
Φόρος εισοδήματος4.153,654.153,653.514,623.452,813.392,073.214,203.214,203.214,20
Εισφορά αλληλεγγύης159,76111,8387,4681,2875,2157,4257,4257,42
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει11.012,1611.060,0911.723,4811.510,5011.301,2210.688,3810.688,3810.688,38

ΙV. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 30.000,00 €
Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)7,000.416,198.396,414.536,356.286,371.98
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.447,000.416,198.396,414.536,356.286,371.98
Φορολογητέο εισόδημα25,975.5625,975.5625,975.5622,999.5923,801.6123,585.4723,643.7223,628.02
Φόρος εισοδήματος6,753.656,753.656,132.915,269.885,502.475,439.795,456.685,452.13
Εισφορά αλληλεγγύης519.51363.66474.78325.98366.08355.27358.19357.40
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει18,052.4018,208.2618,717.8716,753.7317,283.0617,140.4117,178.8517,168.49
Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)7.000,416.872,258.085,008.085,008.085,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,447.000,416.872,258.085,008.085,008.085,00
Φορολογητέο εισόδημα25.975,5625.975,5625.975,5622.999,5923.127,7521.915,0021.915,0021.915,00
Φόρος εισοδήματος6.753,656.753,656.132,915.269,885.307,054.955,354.955,354.955,35
Εισφορά αλληλεγγύης519,51363,66474,78325,98332,39271,75271,75271,75
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει18.052,4018.208,2618.717,8716.753,7316.838,3116.037,9016.037,9016.037,90

V. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 50.000,00 €
Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)12,390.4110,135.7810,743.4110,579.6510,623.78
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.4412,390.4110,135.7810,743.4110,579.6510,623.78
Φορολογητέο εισόδημα45,975.5645,975.5645,975.5637,609.5939,864.2239,256.5939,420.3539,376.22
Φόρος εισοδήματος11,953.6511,953.6513,689.0010,115.5510,949.7610,724.9410,785.5310,769.20
Εισφορά αλληλεγγύης919.51919.511,774.171,170.621,317.171,277.681,288.321,285.45
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει32,452.4032,452.4029,862.3925,673.4226,947.2926,603.9726,696.5026,671.57
Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)12.390,4111.453,7513.475,0013.475,0013.475,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,4412.390,4111.453,7513.475,0013.475,0013.475,00
Φορολογητέο εισόδημα45.975,5645.975,5645.975,5637.609,5938.546,2536.525,0036.525,0036.525,00
Φόρος εισοδήματος11.953,6511.953,6513.689,0010.115,5510.462,119.714,259.714,259.714,25
Εισφορά αλληλεγγύης919,51919,511.774,171.170,621.231,511.100,131.100,131.100,13
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει32.452,4032.452,4029.862,3925.673,4226.202,6325.060,6225.060,6225.060,62

B. Πίνακες απεικόνισης μεταβολής ποσών εισφορών και ποσοστών επιβάρυνσης συγκριτικά με το 2017.
Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού εισφορώνΝέο σύστημα υπολογισμού εισφορών
20182018
Κέρδη προς εισφορώνΚέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών)**Ασφαλιστ. εισφορέςΚέρδη προς εισφορώνβάση υπολογισμού εισφορών (μείωση κατά 15%)Ασφαλιστ. εισφορέςΔιαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,003.104,651.895,355.000,004.250,001.895,350,00%
10.000,008.104,652.184,2010.000,008.500,002.290,754,88%
15.000,0012.042,093.245,3415.000,0012.750,003.436,135,88%
20.000,0015.694,594.229,6920.000,0017.000,004.581,508,32%
25.000,0019.347,095.214,0425.000,0021.250,005.726,889,84%
30.000,0022.999,596.198,3930.000,0025.500,006.872,2510,87%
35.000,0026.652,097.182,7435.000,0029.750,008.017,6311,62%
40.000,0030.304,598.167,0940.000,0034.000,009.163,0012,19%
45.000,0033.957,099.151,4345.000,0038.250,0010.308,3812,64%
50.000,0037.609,5910.135,7850.000,0042.500,0011.453,7513,00%
55.000,0041.262,0911.120,1355.000,0046.750,0012.599,1313,30%
60.000,0044.914,5912.104,4860.000,0051.000,0013.744,5013,55%
65.000,0048.567,0913.088,8365.000,0055.250,0014.889,8813,76%
70.000,0052.219,5914.073,1870.000,0059.500,0016.035,2513,94%
75.000,0056.046,1015.104,4275.000,0063.750,0017.180,6313,75%
80.000,0061.046,1016.451,9280.000,0068.000,0018.326,0011,39%
85.000,0066.046,1017.799,4285.000,0072.250,0018.953,906,49%
90.000,0071.046,1018.953,9090.000,0076.500,0018.953,900,00%
95.000,0076.046,1018.953,9095.000,0080.750,0018.953,900,00%
100.000,0081.046,1018.953,90100.000,0085.000,0018.953,900,00%
105.000,0086.046,1018.953,90105.000,0089.250,0018.953,900,00%
110.000,0091.046,1018.953,90110.000,0093.500,0018.953,900,00%
115.000,0096.046,1018.953,90115.000,0097.750,0018.953,900,00%
120.000,00101.046,1018.953,90120.000,00102.000,0018.953,900,00%
125.000,00106.046,1018.953,90125.000,00106.250,0018.953,900,00%
130.000,00111.046,1018.953,90130.000,00110.500,0018.953,900,00%
135.000,00116.046,1018.953,90135.000,00114.750,0018.953,900,00%
140.000,00121.046,1018.953,90140.000,00119.000,0018.953,900,00%
145.000,00126.046,1018.953,90145.000,00123.250,0018.953,900,00%
150.000,00131.046,1018.953,90150.000,00127.500,0018.953,900,00
**Οι εισφορές του 2018 έχουν υπολογισθεί πάνω στη βάση του καθαρού εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς με την παραδοχή ότι τα κέρδη προ εισφορών ήταν τα ίδια και το 2017. Παραδείγματα για τον υπολογισμό μπορείτε να δείτε αναλυτικά για μερικά κλιμάκια εισοδήματος στους πίνακες που έχουν παρατεθεί στην αρχή του άρθρου.

Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορώνΝέο σύστημα  υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
20192019
Κέρδη προς εισφορώνΚέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών)Ασφαλιστ. εισφορέςΚέρδη προς εισφορώνΒάση υπολογισμού εισφορώνΑσφαλιστ. εισφορέςΔιαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,003.104,651.895,355.000,005.000,001.895,350,00%
10.000,007.815,802.106,3610.000,0010.000,002.695,0027,95%
15.000,0011.754,663.167,8815.000,0015.000,004.042,5027,61%
20.000,0015.770,314.250,1020.000,0020.000,005.390,0026,82%
25.000,0019.785,965.332,3225.000,0025.000,006.737,5026,35%
30.000,0023.801,616.414,5330.000,0030.000,008.085,0026,04%
35.000,0027.817,267.496,7535.000,0035.000,009.432,5025,82%
40.000,0031.832,918.578,9740.000,0040.000,0010.780,0025,66%
45.000,0035.848,579.661,1945.000,0045.000,0012.127,5025,53%
50.000,0039.864,2210.743,4150.000,0050.000,0013.475,0025,43%
55.000,0043.879,8711.825,6255.000,0055.000,0014.822,5025,34%
60.000,0047.895,5212.907,8460.000,0060.000,0016.170,0025,27%
65.000,0051.911,1713.990,0665.000,0065.000,0017.517,5025,21%
70.000,0055.926,8215.072,2870.000,0070.000,0018.865,0025,16%
75.000,0059.895,5816.141,8675.000,0075.000,0018.953,9017,42%
80.000,0063.548,0817.126,2180.000,0080.000,0018.953,9010,67%
85.000,0067.200,5818.110,5685.000,0085.000,0018.953,904,66%
90.000,0071.046,1018.953,9090.000,0090.000,0018.953,900,00%
95.000,0076.046,1018.953,9095.000,0095.000,0018.953,900,00%
100.000,0081.046,1018.953,90100.000,00100.000,0018.953,900,00%
105.000,0086.046,1018.953,90105.000,00105.000,0018.953,900,00%
110.000,0091.046,1018.953,90110.000,00110.000,0018.953,900,00%
115.000,0096.046,1018.953,90115.000,00115.000,0018.953,900,00%
120.000,00101.046,1018.953,90120.000,00120.000,0018.953,900,00%
125.000,00106.046,1018.953,90125.000,00125.000,0018.953,900,00%
130.000,00111.046,1018.953,90130.000,00130.000,0018.953,900,00%
135.000,00116.046,1018.953,90135.000,00135.000,0018.953,900,00%
140.000,00121.046,1018.953,90140.000,00140.000,0018.953,900,00%
145.000,00126.046,1018.953,90145.000,00145.000,0018.953,900,00%
150.000,00131.046,1018.953,90150.000,00150.000,0018.953,900,00%
**Οι εισφορές του 2018 έχουν υπολογισθεί πάνω στην βάση του καθαρού εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς με την παραδοχή ότι τα κέρδη προ εισφορών ήταν τα ίδια και το 2017. Παράδειγματα για τον υπολογισμό μπορείτε να δείτε αναλυτικά για μερικά κλιμάκια εισοδήματος στου πίνακες που έχουν παρατεθεί στην αρχή του άρθρου.
Ο νέος τρόπος δεν επιβαρύνει καθόλου τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους άλλους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κέρδη άνω των 85.000 ευρώ λόγω του ότι υπερβαίνουν ήδη το ανώτατο όριο.

Όμως, το νέο σύστημα που αλλάζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών θα επιφέρει επιβαρύνσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν σε ασφαλισμένους με μεσαία, αλλά και χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, από το 2019 και μετά οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές σε σύγκριση με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού κυμαίνονται από 4,66% έως και 27,95%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση είναι άνω του 25%.

Οι επιβαρύνσεις για το το 2018 —έτος το οποίο θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών— είναι μικρότερες (από 4,88% έως 13,94%). 

Γ. Συνολική επιβάρυνση καθώς και συνολικό ποσοστό που αποδίδεται στο κράτος από εισφορές και φόρους επί των καθαρών κερδών (προ εισφορών) για τους ελ. επαγγελματίες που επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές 26,95% .

Κέρδη προ εισφορώνΣύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι)Ποσοστό επι των κερδών (προ εισφορών)  που αποδίδεται στο δημόσιοΚέρδη προ εισφορώνΣύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι)Ποσοστό επι των κερδών προ εισφορών που αποδίδεται στο δημόσιο
20182019
5,000.003,228.3764.57%5,000.003,228.3764.57%
10,000.004,636.7946.37%10,000.004,952.1049.52%
15,000.006,630.1844.20%15,000.007,103.1547.35%
20,000.008,698.7843.49%20,000.009,311.6246.56%
25,000.0010,776.9843.11%25,000.0011,543.0346.17%
30,000.0013,161.6943.87%30,000.0013,962.1046.54%
35,000.0015,617.6444.62%35,000.0016,551.4647.29%
40,000.0018,153.1045.38%40,000.0019,140.8047.85%
45,000.0020,975.2446.61%45,000.0022,003.0448.90%
50,000.0023,797.3747.59%50,000.0024,939.3849.88%
55,000.0026,835.5948.79%55,000.0027,891.6950.71%
60,000.0030,004.6450.01%60,000.0031,156.7551.93%
65,000.0033,173.7051.04%65,000.0034,421.8252.96%
70,000.0036,342.7551.92%70,000.0037,686.8853.84%
75,000.0039,511.8052.68%75,000.0040,354.1153.81%
80,000.0042,680.8553.35%80,000.0042,979.1153.72%
85,000.0045,619.8053.67%85,000.0045,619.8053.67%
90,000.0048,319.8053.69%90,000.0048,319.8053.69%
95,000.0051,019.8053.71%95,000.0051,019.8053.71%
100,000.0053,719.8053.72%100,000.0053,719.8053.72%
105,000.0056,419.8053.73%105,000.0056,419.8053.73%
110,000.0059,119.8053.75%110,000.0059,119.8053.75%
115,000.0061,819.8053.76%115,000.0061,819.8053.76%
120,000.0064,519.8053.77%120,000.0064,519.8053.77%
125,000.0067,219.8053.78%125,000.0067,219.8053.78%
130,000.0069,919.8053.78%130,000.0069,919.8053.78%
135,000.0072,619.8053.79%135,000.0072,619.8053.79%
140,000.0075,319.8053.80%140,000.0075,319.8053.80%
145,000.0078,019.8053.81%145,000.0078,019.8053.81%
150,000.0080,719.8053.81%150,000.0080,719.8053.81%
Πηγή: Taxheaven


Όλα τα φορολογικά μέτρα του νέου, συμπληρωματικού Μνημονίου

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2020 το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος μειώνεται στα 5.700 με 6.600 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του φορολογούμενων. Ειδικότερα η μείωση του φόρου με βάση την οποία προκύπτει το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος διαμορφώνεται ώς εξής:

- Στα 1.250 ευρώ απο 1.900 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
- Στα 1.300 ευρώ απο 1.950 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους με ένα προστατευόμενο τέκνο.
- Στα 1.350 ευρώ απο 2.000 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους με δύο προστατευόμενα τέκνα
- Στα 1.450 ευρώ απο 2.100 ευρώ σήμερα για φορολούμενους με 3 τέκνα και άνω.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ενιαίο Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές διαπιστώνουν ότι η εμπροσθοβαρής εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου ποσού είναι αναγκαία για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2019 τότε αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1.1.2019, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα. 

Τα αντίμετρα, υπό όρους, για το αφορολόγητο

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μια σειρά από εξισορροπητικά αντίμετρα μείωσης των φόρων για το εισόδημα, τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις που θα ισχύσουν επίσης για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2020 υπό την προϋπόθεση, όμως, όιτι επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος για τα πρωτογενή πλεονάσμα ( 3,5% του ΑΕΠ) . 

Αν λοιπόν πιαστεί ο στόχος του 3,5% τότε και μόνο θα εφαρμαστούν τα αντίμετρα τα οποία περιλαμβάνουν: 

- Μείωση ΕΝΦΙΑ έως 70 ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπει μείωση κατά 30% του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για ποσά φόρου έως 700 ευρώ, η οποία όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70 ευρώ ενώ το όριο των 700 ευρώ διπλασσιάζεται γαι τους όσους δικαιούνται σήμερα έκπτωση φόρου.

- Μείωση στο 20% απο 22% σήμερα του πρώτου συντελεστή στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Έτσι η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήμαα που θα αποκτηθούν από την 1.1.2020 διαμορφώνεται ως εξής: Για εισόδημα ως 20.000 ευρώ συντελεστής φόρου 20%, για εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ συντελεστή φόρου 29%, για το επιπλέον ύψους του εισοδήματος ως 40.000 ευρώ φορολογικός συντελεστής 37% και για εισοδήματα πάνω απο 40.000 ευρώ συντελεστής 45%.

- Μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης η οποία μηδενίζεται για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς απαλλάσονται εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Οι νέοι συντελεστές για την εισφορά αλληλεγγύης από το 2020 διαμορώνονται ως εξής: 2% για εισόδημα από 30.001 ευρώ ως 40.000 ευρώ ( από 6,5% σήμερα), 5% για εισόδημα ως 65.000 ευρώ ( από 7,5% σήμερα), 9% για το επιπλέον ύψος του εισοδήματος έως 220.000 ευρώ και 10% για υψηλότερα εισοδήματα.

- Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%.


Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων ακόμη:

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων ακόμη:

- Η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% το 13%
- Η κατάργηση της έκπτωσης φόρου των βουλευτών για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1. 2017.
- Η υποχρεωτική υποδοχή των πληρωμών με κάρτες για όλα τα επαγγέλματα κατά ανώτατο όριο εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και υπό την προϋπόθεση ότι το 70% των υποθέσεων αυτών θα αφορά την τελευταία πενταετία. Για το 2016 το ποσοστό αυτό ορίζεται στο 50% και για το 2017 στο 60%.

- Για υποθέσεις πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις επιβολής προστίμων το ύψος του προστίμου ορίζεται στο 50% επι του φόρου που εξέπεσε. Η διάταξη αυτή αφορά και εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια όπως και υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

- Η φορολόγηση με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος απο ακίνητη περιουσία των εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (τύπου Airbnb) με βάση την οικονομία του διαμοιρασμού. Το μέτρο θα ισχύσει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής . Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα που προκύπτουν από εκμετάλευση ακινήτων φορολογούνται σήμερα με συντελεστές που κυμαίνοναι από 15% έως 45%


Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο τα έσοδα από τη μείωση του αφορολόγητου το 2020 εκτιμώνται σε 1,920 δισ. ευρώ ενώ οι εξισορροπητικές παρεμβάσεις μείωσης των φόρων κατά το ίδιο έτος εκτιμώνται σε 3,415 δισ ευρώ. αλλά και εξισορροπητικές παρεμβάσεις από το ίδιο έτος εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα με μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, στην εισφορά αλληλεγγύης και στη φορολογία των επιχειρήσεων 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...