Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Νέες ρυθμίσεις στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Σε νέες ρυθμίσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να πάψει η άνιση μεταχείριση των δικαιούχων του ως προς τη χρέωση ΥΚΩ.
Συγκεκριμένα, με διάταξη που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου για τη δασική νομοθεσία, το οποίο θα συζητηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής, απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του ΚΟΤ και του

Τιμολογίου Πολυτέκνων μέχρι τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων.Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι σήμερα η απαλλαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για τις καταναλώσεις ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δικαιούχοι του KOT, που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης, από τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στο σύνολο της κατανάλωσης τους.

Η νέα διάταξη εφαρμόζει ενιαία προσέγγιση ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις ΥΚΩ ανεξάρτητα από τον χρόνο (ημέρα ή νύχτα) που πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις. Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα τροποποιεί προγενέστερη ΥΑ του 2010.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί, σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΝ, το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για το ΚΟΤ.

Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης θα ακολουθήσουν:

Συμπερίληψη και της νυχτερινής κατανάλωσης στην τιμολόγηση του Κ.Ο.Τ., εφόσον η συνολική κατανάλωση (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει τις μέγιστες kWh που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Κατάργηση της απένταξης από το KOT σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης. Με το νέο πλαίσιο, στις περιπτώσεις αυτές οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνον για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης των δικαιούχων και εφόσον ο δικαιούχος τιμολογείται και με νυχτερινό τιμολόγιο, χρέωση της υπερβάλλουσας ενέργειας με βάση το νυχτερινό τιμολόγιο (για τη νυχτερινή κατανάλωση) και εφαρμογή των ανταγωνιστικών χρεώσεων ημέρας μόνο για την υπερβάλλουσα ενέργεια που απομένει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...