Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1. Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» – Εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογισμό 2017 – Έγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

3. Καθορισμός Κωδικών αριθμών Δαπανών Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής.

4. Έγκριση-Διάθεση Πιστώσεων συνεχιζόμενων δεσμεύσεων Προϋπολογισμού 2017.

5. Έγκριση επεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού.

6. Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί εκκρεμούς αγωγής Δημητρίου Αγγελέτου και άλλων πενήντα εννέα (59) εναγόντων κατά του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδος.

7. Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί εκκρεμούς αγωγής Γεωργίου Αμπελιώτη  και άλλων είκοσι πέντε (25) εναγόντων κατά του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων.

8. Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.

9. Έγκριση στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...