Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Η ΝΟ.Δ.Ε. Ευβοίας για τους Δασικούς Χάρτες

Οι δασικοί χάρτες που συντάχτηκαν και αναρτήθηκαν για το νομό Ευβοίας, στις 20/01/2017, σε εφαρμογή του Ν.4389/2016, προκάλεσαν πολλά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και οδήγησαν, για ακόμα μία φορά, χιλιάδες ιδιοκτήτες στην απόγνωση.

Η αναγκαιότητα κατάρτισης ορθών βασικών χαρτών δεν αποτελεί μόνο μία συνταγματική επιταγή, αλλά και ένα σημαντικότατο αναπτυξιακό εργαλείο για το χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, τη
διαφύλαξη του δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, την προώθηση επενδύσεων και τελικά για την αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας. 


Για να προχωρήσει όμως αυτή η διαρθρωτική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και όχι βεβιασμένα, με προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού. 

Αυτό είναι δυστυχώς προφανές ότι έγινε, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως βάση χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων οι αεροφωτογραφίες του 1945 (και σε μερικές περιπτώσεις του 1960) και αγνοήθηκαν ενδιάμεσες κυρωμένες διοικητικές πράξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Επιπλέον, για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση και μπορεί να φτάσει και τα 3.600 ευρώ, ενώ ως προς την αίσθηση δικαίου δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης του ενισταμένου. 

Χάνεται δηλαδή η έννοια του παραβόλου ή ειδικού τέλους και στην ουσία έχουμε να κάνουμε με πρόστιμο ή ένα ακόμα νέο χαράτσι επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, που επιβάλλεται καθαρά για φοροεισπρακτικούς λόγους.

Στους πρόσφατους αναρτημένους χάρτες του νομού μας, διαπιστώθηκαν επίσης λάθη, αστοχίες, ανακρίβειες, αποκλίσεις και ελλείψεις. 

Συγκεκριμένα, δεν αποτυπώνονται, ή δε συμπεριλαμβάνονται ορθώς:

1. Η ενσωμάτωση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, στοιχείων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ.

2. Τα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ, οι ΖΟΕ και τα ΣΧΟΟΑΠ πολλών περιοχών του νομού μας.

3. Η απεικόνιση τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, των βεβαιώσεων δασάρχη, οριστικών παραχωρητηρίων, αποφάσεων δικαστηρίων, κτηματολόγιο κλπ.

4. Η εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες περιοχές, των εκτάσεων που νομίμως είχαν άλλη χρήση κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τις δασικές υπηρεσίες.

5. Τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, πχ χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Εάν αυτή η προχειρότητα δεν αναγνωριστεί και οι παραλείψεις δεν διορθωθούν, τότε, με ευθύνη της κυβέρνησης, χιλιάδες εμπλεκόμενοι πολίτες θα οδηγηθούν στα δικαστήρια με ανυπολόγιστο κόστος, το σύστημα σε αδιέξοδο και απαξίωση και οι κυρωμένοι χάρτες σε ανάκληση. 

Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρση των δασικών χαρτών, τη διόρθωση και ενημέρωσή τους όπως ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την ανάρτηση ορθών δασικών χαρτών.

Ζητούμε επίσης:

1. Την παράταση χρόνου υποβολής αντιρρήσεων. Πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, καθ'όσον για τη σύνταξη των αντιρρήσεων απαιτούνται συγκεκριμένες μελέτες απο εξειδικευμένους μηχανικούς και συλλογή στοιχείων από φορείς (αναδασμοί ή διανομές) από το Υπουργείο Γεωργίας, αεροφωτογραφίες από τη Γ.Υ.Σ και αποσπάσματα σχεδίων απο τις αρμόδιες ΥΔΟΜ.

2. Τον καθορισμό ως ειδικό τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων συμβολικού ποσού, το οποίο να κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου και τη δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης του ενισταμένου.

3. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να εξαιρεθούν από την υποβολή αντιρρήσεων οι αναδασωτέες εκτάσεις των τμημάτων που είχαν άλλη χρήση πριν την κήρυξή τους.

4. Η απόφαση της επιτροπής επί των αντιρρήσεων να μην είναι τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε δευτεροβάθμιο όργανο για τη διαφωνία του με το Κράτος.

5. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν την εξαγορά των εκτάσεων που είναι χαρακτηρισμένες ως ΔΑ με αντίστοιχη μείωση του τιμήματος.

6. Στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠ.ΕΑ) να συμμετέχει ως μέλος της επιτροπής και διπλωματούχος ή πτυχιούχος μηχανικός, με υποχρεωτική αυτοψία σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων.


Ο πρόεδρος της Ν.Ο. ΕυβοίαςΗ Τομεάρχης Υποδομών & Δικτύων
Πέτρος Ποδάρας

Σοφία Κουδούνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...