Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Εκλέγει νέο προεδρείο το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Στην εκλογή  νέου Προεδρείου προχωρά την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. 

Σας προσκαλούμε στη 2η (Ειδική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί


την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 μμ στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010)

Θέμα 2ο
Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...