Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 9η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

3. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριμήνου 2016.

4. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Γ’ τριμήνου 2016 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

5. Επικαιροποίηση της με αρ. 133/2016 Α.Δ.Σ. περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου».

6. Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Σύνδεση υδρομάστευσης Αγίας Άννας με δίκτυο Στύρων».

7. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης συμβάσεων και παραλαβής Προμηθειών του αρ. 211 παρ. 11 του ν. 4412/16.

8. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών του αρ. 211 παρ. 11 του ν. 4412/16.

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή γεφυριού στα Ζεμπέικα Αετού».

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου από Ορφανού ως Φουντωτού Μελισσώνα».

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου παραλίας Αλμυροποτάμου».

12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδρομίων».

13. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο».

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδρομίων».

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Στουππαίοι – Βαρελαίοι».

16. Έγκριση προμηθειών και εργασιών Δήμου Καρύστου.

17. Έγκριση επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Καλύβια.

18. Έγκριση επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Κατσαρώνι.

19. Εξέταση αίτησης Δρακόγιαννη Ζαχαρούλας περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος.

20. Εξέταση αίτησης Μπαλτά Παυλίνας περί μεταβίβασης οφειλής ύδρευσης

21. Εξέταση αίτησης Βελισσαρίου Κων/νου περί επιστροφής ποσού παροχής ύδρευσης.

22. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών τελών ύδρευσης.

23. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς τελών ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή.

24. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης τελών ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων.

25. Εξέταση αίτησης εταιρείας ΑΚΤΗ ΑΕΤΟΣ Α.Ε. περί χαρακτηρισμού ξενοδοχειακής μονάδας ως εποχικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...