Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΕΣ: 563.389 στη Περιφέρεια Στερεάς για κάλυψη δαπανών και αντιμισθίες αιρετών

Την κατανομή, συνολικού ποσού 7.110.567,51€, ως ενδέκατη (ΙΑ ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2016, προς τις Περιφέρειες της Χώρας, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους

Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης 4% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν. 4316 /2014 ( ΦΕΚ 270 Α’) που αντιστοιχεί σε ποσό 279.980,00€, και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ.».

Στην Περιφέρεια  Στερεάς θα κατανεμηθούν 563.389,11 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...