Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών οι προϋπολογισμοί Δημων

Τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2017 των Δήμων,των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και των Συνδέσμων τους, στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης η ενσωμάτωση «θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm.

Όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr,  τα σχέδια των προϋπολογισμών των φορέων υποβάλλονται μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών, οι οποίοι για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους (όνομα χρήστη:username και κωδικός πρόσβασης :password).

Στη συνέχεια η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας όπου καταχωρούνται μηνιαία τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και συγκεκριμένα στο Δελτίο που θα έχει τίτλο «Σχ. Προΰπ. 2017».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο “Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καρτέλα «Υπογράφοντες», στην οποία θα καθορίζεται η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2016 (π.χ. εκτέλεση 6μήνου 2016 ή εκτέλεση 7μήνου 2016 κλπ) που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την οριστικοποίησή του. Το δελτίο «Σχ. Προΰπ. 2017» έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των οδηγιών της ως άνω γ ́ σχετικής εγκυκλίου σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017.

Συγκεκριμένα:

Α) στους πίνακες «I.ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» περιλαμβάνεται η στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016», στην οποία πρέπει να καταγραφούν οι εκτιμήσεων των φορέων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης (01.01–31.12.2016),

Β) περιλαμβάνεται ο πίνακας «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος αποτελείται από δύο (2) στήλες: «31.12.2016 (εκτίμηση)» και «31.12.2017 (πρόβλεψη)».

Γ) έχει προστεθεί ο υπο-πίνακας «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα σχέδιο προϋπολογισμού των υπόχρεων φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...