Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

5η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Η 5 η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ.

Ασημίνας Δ. Παπαναστασίου, - Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη. 

Θέμα 1ο Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 28η Μαρτίου 2016 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στην Κάρυστο Ευβοίας.

Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Θέμα 2ο Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω των παραιτήσεων του κ. Αθανάσιου Μιχελή και του κ. Νικόλαου Θηβαίου αντίστοιχα, από Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος 

Θέμα 3ο Εκλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, λόγω της παραίτησης του κ. Νικόλαου Θηβαίου από Περιφερειακός Σύμβουλος. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς 

Θέμα 4ο Ορισμός ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 68 Π.Δ.30/1996 (ή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994) των Νομών Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας για την αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Μιχελή, λόγω της παραιτήσεως του από Περιφερειακός Σύμβουλος.
Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου 

Θέμα 5ο Αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Μιχελή από αναπληρωματικό μέλος στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω της παραιτήσεως του από Περιφερειακός Σύμβουλος. Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου 

Θέμα 6 ο Αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Μιχελή από μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε." λόγω της παραιτήσεως του από Περιφερειακός Σύμβουλος.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 7ο Σύσταση επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/1996. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Θέμα 8ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 9ο Τροποποίηση της αριθμ.126-2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 10ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας. Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Θέμα 11ο Τροποποίηση της αριθμ. 202-2011 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Πρωτογενούς Τομέα «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θέμα 12ο Παράταση λειτουργίας για 5 έτη (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93) του λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας “Γεώργιος Θεοφ. Μπαρτσώτας και Σία Ο.Ε.”, σε ιδιωτική έκταση 80,894 στρεμμάτων, στη θέση “Αμμορυχείο” ή “Σκροβούλι” της Τοπ. Κοινότητας Βουνιχώρας (της Δημ. Ενότητας Γαλαξιδίου) του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ 

Θέμα 13 ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.01).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 14ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 15ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 16ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 17ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 18ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 19ο Προέγκριση πιστώσεων ΠΔΕ 2016 (ΣΑΕΠ 566 και ΣΑΕΠ 066)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 20ο Εισήγηση για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Άγιος Δημήτριος - Καρυά, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 21ο Έγκριση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια των ενάριθμων 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» και 2014ΕΠ56600015 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 22ο Έγκριση πίνακα υποέργων (τροπ. 01), στα πλαίσια του ενάριθμου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 23ο Έγκριση τροποποίησης των οικονομικών στοιχείων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 24ο Έγκριση πρότασης μεταφοράς έργων/μελετών ΚΑΠ ΠΕ Εύβοιας και ένταξη νέων έργων/μελετών στην ΣΑΕΠ066 και ΣΑΜΠ066, με υποχρέωση απένταξης διπλάσιου προϋπολογισμού έργων/μελετών του εθνικού Π.Δ.Ε.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 25ο Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2016». (αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 26ο Έγκριση νέου «σχεδίου» Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 27ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 28ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική - αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στην Κοιλάδα των Μουσών».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

Θέμα 29ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την αξιοποίηση προτάσεων βραβευμένης διπλωματικής εργασίας για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος των Θερμοπυλών, με την δημιουργία Πάρκου Μνήμης και Κέντρου Πολιτισμού».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Θέμα 30ο Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές 

Θέμα 31ο Συμπλήρωση - Τροποποίηση της αριθμ. 206-2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές 

Θέμα 32ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές 

Θέμα 33ο 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


5η Τακτική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πραγµατοποιήθηκε η 5η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας την ∆ευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 στη Λαµία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαµία).  Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Ασηµίνα Παπαναστασίου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, καλωσορίζοντας από κοινού µε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη τον νέο Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Ζαννιά Αθανάσιο. 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ετέθησαν επερωτήσεις των συνδυασµών της Αντιπολίτευσης, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, για το ασφαλιστικό, για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης, για το προσφυγικό – µεταναστευτικό πρόβληµα, για την εµπλοκή του ΝΑΤΟ στη φρούρηση των ελληνοτουρκικών συνόρων στο Αιγαίο και των τουρκοσυριακών συνόρων και εδόθησαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη κι από τους αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των τεθειµένων ερωτηµάτων δεν άπτονταν της αρµοδιότητας της Περιφέρειας. 

Μέγα ζήτηµα των εργασιών, το οποίο και µονοπώλησε την συνεδρίαση αποτέλεσε το Προσφυγικό, όπου ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης ενηµέρωσε το σώµα για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τη µεγάλη αυτή ανθρωπιστική κρίση και να συµβάλει στην ανακούφιση των διερχόµενων από τη Στερεά Ελλάδα προσφύγων, παρέχοντάς τους αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας. 

Εκτός ηµερησίας διάταξης, το Περιφερειακό Συµβούλιο οµόφωνα ενέκρινε, την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την συνεχιζόµενη διέλευση προσφύγων και την δηµιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας στην Τ.Κ. Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων. 

Κατά την ηµερήσια διάταξη, εγκρίθηκε οµόφωνα, η µεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος, ήτοι την 28η Μαρτίου 2016 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαµία στην Κάρυστο Ευβοίας. Στην συνέχεια, το Σώµα, εξέλεξε στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τακτικό µέλος τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γεώργιο Κουλούρη, και αναπληρωµατικό µέλος την Περιφερειακή Σύµβουλο κα ∆έσποινα Αλαµπάνου, λόγω των παραιτήσεων του κ. Αθανάσιου Μιχελή και του κ. Νικόλαου Θηβαίου αντίστοιχα, από Περιφερειακοί Σύµβουλοι και στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, αναπληρωµατικό µέλος τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γεώργιο Κουλούρη, λόγω της παραίτησης του κ. Νικόλαου Θηβαίου. Επίσης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, όρισε αναπληρωµατικό µέλος στην Επιτροπή του άρθρου 68 Π.∆.30/1996 (ή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994) των Νοµών Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθανάσιο Παπαδιώτη, για την αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Μιχελή, λόγω της παραιτήσεως του, αναπληρωµατικό µέλος στην ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή για την Τροποποίηση του Κανονισµού λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Θωµά Γρεβενίτη, για την αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Μιχελή από αναπληρωµατικό µέλος, λόγω της παραιτήσεως του και µέλος στο Εποπτικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία "Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε." την Περιφερειακή Σύµβουλο κα ∆έσποινα Αλαµπάνου και οµόφωνα ενέκρινε την Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 παρ.4 του Π.∆. 242/1996 αποτελούµενη από τους: 1/Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευστάθιο Κάππο (Πρόεδρο), 2/ Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο και 3/ κα Μαρία Καπαρέλη, υπάλληλο της Π.Ε Φωκίδας ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, ως τακτικά µέλη, µε αναπληρωµατικά µέλη κατ’ αντιστοιχία τους: 1/Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Αγγελέτο, 2/Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Μελισσάρη και 3/ κ. Νικόλαο Λακαφώση, υπάλληλο της Π.Ε. Φωκίδας. 

Στη συνέχεια, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την έγκριση της τροποποίησης της αριθµ.126-2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας µε θέµα « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.», την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας, την τροποποίηση της αριθµ. 202-2011 Απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Πρωτογενούς Τοµέα «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την παράταση λειτουργίας για 5 έτη (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93) του λατοµείου αδρανών υλικών της εταιρείας “Γεώργιος Θεοφ. Μπαρτσώτας και Σία Ο.Ε.”, σε ιδιωτική έκταση 80,894 στρεµµάτων, στη θέση “Αµµορυχείο” ή “Σκροβούλι” της Τοπ. Κοινότητας Βουνιχώρας (της ∆ηµ. Ενότητας Γαλαξιδίου) του ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας. 

Επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τα Τεχνικά Προγράµµατα ΠΕ Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίαδας, έτους 2016 και την προέγκριση πιστώσεων Π∆Ε 2016 (ΣΑΕΠ 566 και ΣΑΕΠ 066). Ακολούθως, το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα, την έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.01), την εισήγηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην επαρχιακή οδό Άγιος ∆ηµήτριος - Καρυά, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», τον πίνακα υποέργων, στα πλαίσια των ενάριθµων 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» και 2014ΕΠ56600015 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2015-2017» της ΣΑΕΠ 566, τον πίνακα υποέργων (τροπ. 01), στα πλαίσια του ενάριθµου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017» της ΣΑΕΠ 566, την τροποποίηση των οικονοµικών στοιχείων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2016. 

Επίσης, το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την έγκριση πρότασης µεταφοράς έργων/µελετών ΚΑΠ ΠΕ Εύβοιας και ένταξη νέων έργων/µελετών στην ΣΑΕΠ066 και ΣΑΜΠ066, µε υποχρέωση απένταξης διπλάσιου προϋπολογισµού έργων/µελετών του εθνικού Π.∆.Ε., την κατάρτιση Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2016». (αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ - ΦΩΚΙ∆ΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ), το νέο «σχέδιο» Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισµός µελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής και σύναψη και σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισµό µελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Τεχνικός Σύµβουλος για την αξιοποίηση προτάσεων βραβευµένης διπλωµατικής εργασίας για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος των Θερµοπυλών, µε την δηµιουργία Πάρκου Μνήµης και Κέντρου Πολιτισµού». Στη συνέχεια, αποφάσισε οµόφωνα, την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµου Λαµιέων και ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούµελης και ορισµός µελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και τη σύναψη και σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισµό µελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική - αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στην Κοιλάδα των Μουσών». 


Τέλος, το Σώµα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του ετήσιου Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016, τη Συµπλήρωση - Τροποποίηση της αριθµ. 206-2015 Απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου «Περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆) που αφορά τον Προϋπολογισµό του έτους 2016 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το ∆’ τρίµηνο 2015 και την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...