Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Νέο τοπικό πρόγραμμα Leader Αλιείας 2021-2027 για την Εύβοια & Σκύρο

Έγκριση Τοπικού Προγράμματος Leader Αλιείας 2021-2027 για την αλιευτική ζώνη Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας .

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης τη για το πρόγραμμα Leader Αλιείας της αλιευτικής ζώνης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027

Η θετική αξιολόγηση και η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που έλαβε η πρόταση δίνει τη δυνατότητα:αφενός να συνεχιστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια στις παράκτιες περιοχές της Εύβοιας περιλαμβανομένης της Σκύρου αφετέρου, να ξεκινήσει, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, αντίστοιχη προσπάθεια και για τις παράκτιες περιοχές της Φθιώτιδας

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής αυτής προσπάθειας είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής με μοχλό τη γαλάζια ανάπτυξη και στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η στήριξη του τοπικού πληθυσμού με δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της καθημερινότητας του στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία..

Η Διοίκηση της Αναπτυξιακής Εύβοιας (ως επικεφαλής του σχήματος συνεργασίας) ευχαριστεί θερμά τους τοπικούς φορείς αλλά και όλους όσους συμμετείχαν με ιδέες, προτάσεις και πληροφορίες στη διαμόρφωση της πρότασης

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αναπτυξιακή Εύβοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...