Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Γιάννης Μανώλης: 1 εκατομμύριο ευρώ έκανε φτερά από τον Άγιο Δημήτριο τα τελευταία χρόνια

Μείζον πολιτικό και νομικό ζήτημα έχει προκύψει από τις αποκαλύψεις του υποψήφιου Δημάρχου Καρύστου Γιάννη Μανώλη, κατά την ομιλία του στον Άγιο Δημήτριο, όπου παρουσίασε επίσημα στοιχεία βάσει των οποίων περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ λείπουν από την Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Από αυτές τις αποκαλύψεις ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος είναι εκτεθειμένος και καλείται να δώσει πειστικές εξηγήσεις στους δημότες και τη δικαιοσύνη.

Μετά από εξονυχιστική έρευνα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με την «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ για την Καρυστία», κας Μαρίας Γκάγκωση, ο Γιάννης Μανώλης αποκάλυψε τα παρακάτω:

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2020 - 2023

Ξεπερνάνε το 1.000.000,00 ΕΥΡΩ από τις ανεμογεννήτριες!
(Α/Π: ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΣΠΗΛΙΑ-ΧΕΛΩΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ) στον Άγιο Δημήτριο!
 •  792.931,58 ευρώ τα ανταποδοτικά των ΑΠΕ στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου, για τις χρονιές 2020 – 2021 – 2022
 • 202.500,00 ευρώ (Μ.Ο.) τα ανταποδοτικά των ΑΠΕ στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου, από 1/2023 έως 9/2023
Επίσης, δικαιούται:
 • Κονδύλια των ΚΑΠ του Υπ. Εσωτερικών [ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΑΣΙΚΗ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ,
 • ΣΧΟΛΙΚΗ (ΣΑΤΑ), ΕΡΓΩΝ (ΣΑΤΑ), ΥΔΡΕΥΣΗΣ(ΣΑΤΑ), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΑΤΑ) κ.λπ.]
 • Περιφερειακά Προγράμματα-Έργα του Υπ. Ανάπτυξης και
 • Επενδύσεων ΣΑΕΠ (ΕΣΠΑ), Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.λπ.
 •  2018-2019, ποσό σε Έργα -ΔΩΡΕΑ- των αιολικών εταιρειών ΕΝΕΛ και ΠΡΩΤΕΡΓΕΙΑ, από τις 30 ανεμογεννήτριες που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή της.
Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2015 - 2023
Τα έργα που εντάχθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου:

1) 2015
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015: Κωδικός 20.7325.02 :

«Επέκταση ηλεκτροδότησης παραλίας Αγ. Δημητρίου» 5.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2015)
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Στις 15/3/2016, στη 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016, μεταφέραν -5.000 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε -σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

2) 2015
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015: Κωδικός 30.7323.05 :
«Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Αγ. Δημητρίου» 7.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2015) 
ΕΓΙΝΕ ΕΡΓΟ “τσιμεντοστρώσεις” ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

3) 2015
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015: Κωδικός 25.7312.73 :
«Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Αγ. Δημητρίου» 12.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2015)
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Στις 15/3/2016, στην 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016, μεταφέραν -12.000 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε -σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

4) 2015
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015: Κωδικός 70.7336.08 :
«Αποκατάσταση στάσεων Αγ. Δημητρίου» 5.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2015)
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Στις 15/3/2016, στην 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016, μεταφέραν -5.000 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε -σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

5) 2015
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015: Κωδικός 30.7333.27 :
«Τοιχία αντιστήριξης εντός οικισμού Αγ. Δημητρίου» 12.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2015)
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Στις 15/3/2016, στην 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016, μεταφέραν -12.000 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε -σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

6) 2017
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017: Κωδικός 20.7325.02 :
«Ηλεκτροδότηση παραλίας Αγ. Δημητρίου» 5.200,00 ευρώ (3.800 ΣΑΤΑ 2017

+ 1.400 ΑΠΕ 2017)
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Στις 14/7/2017, στη 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017, μεταφέραν -5.200 ευρώ από ΣΑΤΑ και ΑΠΕ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε - σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

7) 2018
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018: Κωδικός 10.7331.13 :
«Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου ιατρείου Αγ. Δημητρίου» 5.898,50 ευρώ (ΣΑΤΑ)

Στις 31/7/2019, στην 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019, μεταφέραν -394 ευρώ από ΣΑΤΑ με υπόλοιπο ποσού (5.504,50) στον κωδικό!
ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΑΝΩΛΗ

Τελικά…πήραν τα χρήματα κι απ’ αυτόν τον κωδικό ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΔΕΙΤΕ…

Στις 22/12/2020, στην 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020, μετέφεραν και τα -5.504,50 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

8) 2019
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019: Κωδικός 30.7336.29 :
«Αποκατάσταση μονοπατιών Αγ. Δημητρίου» 3.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2019)

Στις 22/12/2020, στην 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020, μετέφεραν -3.800 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

9) 2021
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021: Κωδικός 30-7323.05 :
«Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 15.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ)

Στις 14/7/2021, στην 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021, μετέφεραν -15.000 ευρώ από ΣΑΤΑ μηδενίζοντας (0,00) τον κωδικό!!! Και ούτε γνωρίζουμε -σε ποιους κωδικούς- που τα πήγαν!

Και κατανέμανε… στον κωδικό 30-7323.05 : «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 74.400 (ΑΠΕ 2021)

10) 2022
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 :
Κωδικός 30-7323.05 : «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 74.400 ευρώ (ΑΠΕ 2021)

ΕΓΙΝΕ ΕΡΓΟ “ασφαλτοστρώσεις” και τιμολογήθηκε 72.162,38 ευρώ (ΤΙΜ.53 24/10/2022 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SEC [ΠΑΣΣΑΣ Γ.])

11) 2022
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022: Κωδικός 30-7323.63 :
«Τοιχία αντιστήριξης εντός Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 70.000 ευρώ (ΑΠΕ)
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

12) 2023
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022: Κωδικός 35-7322.20 :
«Ανάπλαση κοινοτικού χώρου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 74.400,00 ευρώ (ΑΠΕ)
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

13) 2023
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022: Κωδικός 30-7323.93 :
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 74.400,00 ευρώ (ΑΠΕ)
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

14) 2023
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023: Κωδικός 30-7323.05 :
«Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» 74.400,00 ευρώ (ΑΠΕ)
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Κύριε Δήμαρχε μετά από όλες αυτές τις καταιγιστικές αποκαλύψεις δε νομίζετε ότι οφείλετε μία εξήγηση;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...