Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ανάργυρος Μανώλης: Δώστε μου επιτέλους τα στοιχεία που έχω αιτηθεί

Με την με αρ. πρωτ. 3052/14.4.2021 σημερινή μου αίτηση προς τους κ.κ.Πρόεδρο ΔΣ Αλ. Βόσσο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Ζ. Γκιβίση, Γραμματέα 
Δήμου Καρύστου Κ. Παναγιώτου, Δήμαρχο Καρύστου Ελ. Ραβιόλο και Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Ξυνογαλά, επανέρχομαι στην με αρ. πρωτ. 2857/6.4.2021 αίτησή μου για παροχή στοιχείων για έργα που εκτελούνται στον Δήμο Καρύστου και ζητάω ενημέρωση για χορηγίες εταιρειών ΑΠΕ προς Δήμο Καρύστου.

Προσθέτω, ένα επιπλέον ερώτημα σχετικό με τις χορηγίες/δωρεές των παραπάνω εταιρειών.

Όπως δημόσια είχε παραδεχτεί ο κ. Ραβιόλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2021, δεν επιθυμεί κάποιες εξ’ αυτών των χορηγιών να έρχονται στο ΔΣ για απόφαση αποδοχής, ώστε να αποφύγουμε την «μάστιγα της γραφειοκρατίας».

Θέλω να τονίσω ότι οι δωρεές/χορηγίες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά είναι αδιανόητο να γίνονται εκπτώσεις στην νομιμότητα. Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και άπαντες οφείλουν να τηρούν τον νόμο μέχρι κεραίας.

Χορηγία/δωρεά που δεν έχει εγκριθεί από το ΔΣ, δεν ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία. Εφεξής, ούτε 1 ευρώ δεν θα δίνεται χωρίς να περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου και χωρίς να υπάρχει Απόφαση Αποδοχής.

Συγκεκριμένα, η αίτηση που υπέβαλα έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Με την αριθμό πρωτοκόλλου 2857/6.4.2021 αίτησή μου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, κ. Αλκιβιάδη Βόσσο, και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κ. Ζαφείρη Γκιβίση, ζήτησα συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένα έργα που εκτελούνται στο Δήμο Καρύστου.

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα απάντηση δεν έλαβα. Επανέρχομαι, λοιπόν, στο θέμα και θέτω τις ίδιες ερωτήσεις συν μια επιπλέον ερώτηση, ελπίζοντας αυτήν την φορά να μου παρέχετε τα στοιχεία που αιτούμε και να με ενημερώσετε εγκαίρως και λεπτομερώς όπως ο νόμος προτάσσει να κάνετε.

Συγκεκριμένα:

1. Υπάρχει μελέτη για την κατασκευή τοιχίου επί της περιφερειακής οδού Αλαμανέϊκα - Κάρυστος; Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία που ορίζει ο νόμος; Υπάρχει μελέτη συγκοινωνιολόγου που να τεκμηριώνει ότι η αντικατάσταση προστατευτικών μπαρών από τοιχίο επί περιφερειακής οδού δεν αυξάνει τον κίνδυνο δυστυχήματος σε περίπτωση σύγκρουσης οχήματος;

Σύμφωνα με την αριθμό απόφασης 14/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨΩΕΦ-7ΨΦ), ο Δήμος Καρύστου παρατείνει την σύμβαση, προϋπολογισμού 18.600 ΕΥΡΩ, σε τεχνικό σύμβουλο για σύνταξη μελέτης βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Δήμου Καρύστου. 

Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, τεχνικός σύμβουλος έχει ασχοληθεί με την οδική ασφάλεια της εν λόγω παρέμβασης; Ποιος χρηματοδότησε το συγκεκριμένο έργο; Εφόσον το έργο πραγματοποιήθηκε μέσω χορηγίας, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που ορίζει το νομικό πλαίσιο περί χορηγιών και δωρεών; Έγινε διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου του
έργου; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;

2. Αναφορικά με παρεμβάσεις και πλακόστρωση επί του πεζοδρομίου στην νησίδα της οδού Ελλήνων Αμερικής, ζητάω πληροφορίες για το ποιος χρηματοδότησε το έργο. Ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που ορίζει ο νόμος; 

Εφόσον το έργο πραγματοποιήθηκε μέσω χορηγίας, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που ορίζει το νομικό πλαίσιο περί χορηγιών και δωρεών;Έγινε διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;


3. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2021, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και έχει καταγραφεί, ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος προχώρησε εμμέσως στη δημόσια παραδοχή, κατόπιν πίεσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αρκετές από τις χορηγίες/δωρεές εταιρειών ΑΠΕ δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει ο νόμος και να υπάρξει απόφαση αποδοχής. 

Ο δε Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Αλκιβιάδης Βόσσος, εξέφρασε τον προβληματισμό του και την διαφωνία του για τον τρόπο που διοχετεύονται οι συγκεκριμένοι πόροι χορηγιών για
εκτέλεση έργων στο Δήμο Καρύστου. 

Ο κ. Δήμαρχος -ο οποίος μάλιστα έφτασε στο σημείο να συγκρίνει τις χορηγίες των επενδυτών ΑΠΕ με τους μεγάλους ευεργέτες της Καρύστου όπως η οικογένεια Κότσικα και ο Νικόλαος Γιοκαλάς- αιτιολόγησε την συγκεκριμένη παράνομη επιλογή του ως έξυπνο τρόπο για να αποφύγει την μάστιγα της γραφειοκρατίας. 

Επειδή, λοιπόν, ως δημοτικός σύμβουλος ούτε είδα, αλλά ούτε και γνωρίζω το ύψος των χορηγιών και τα ονόματα των χορηγών, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε λεπτομερώς για το ποιες εταιρείες έκαναν χορηγίες προς τον Δήμο Καρύστου την τελευταία 4ετία, για ποια έργα και πόσο ήταν το ύψος των ποσών των χορηγιών/δωρεών. Τέλος, ερωτώ, για πολλοστή φορά, γιατί οι συγκεκριμένες χορηγίες/δωρεές δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να τηρείται ο νόμος, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και να λειτουργεί ο Δήμος Καρύστου σε πλαίσιο χρηστής διοίκησης και θεσμικής λειτουργίας;

Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε και παρέχετε όλα τα στοιχεία που ζητάω
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Με εκτίμηση,
Ανάργυρος Ν. Μανώλης
Δημοτικός Σύμβουλος Καρύστου»

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...