Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Επιτροπή για την επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού

Η επιτροπή για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών - και η οποία έχει συσταθεί με την υπ. αρ. 314/2018 απόφαση της Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού κ. Ελένης Ευσταθίου - θα εξετάζει, μετά και την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5.7.2018, αιτήσεις καταναλωτών των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως τις
30-06-2018. 


Η Επιτροπή, πέρα από την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και θα κοινοποιεί άμεσα τις σχετικές αποφάσεις στη ∆/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών. 

Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) και ένα εκπρόσωπο της ∆ΕΗ Α.Ε. 

Συντονιστής της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος. 

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Γραμματεία του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...