Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Όταν ο Αποστόλου κατήγγειλε τα αιολικά στην Κάρυστο...

Με την άρση ασυλίας Μηταράκη και τα παράνομα 28,5 εκατ. τι γίνεται κ.Αποστόλου; 
-Όταν ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου και σήμερα  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατήγγειλε ότι οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοια έχουν ξεπεράσει τα όρια κορεσμού και μάλιστα σε προκλητικό βαθμό...

Με την άρση ασυλίας του τότε υφυπουργού Ανάπτυξης κου Νότη Μηταράκη τι έγινε άραγε κε Αποστόλου; 

Στο τότε Δέλτιο Τύπου Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε τα εξής:
Ερώτηση Αποστόλου για τα Αιολικά Πάρκα στο δήμο Καρύστου - Και την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Αιολικών Πάρκων!

Όπως είναι γνωστό οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοια έχουν ξεπεράσει τα όρια κορεσμού και μάλιστα σε προκλητικό βαθμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ίδια ΕΕ έχει τονίσει με επιστολή της στ ο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κατάσταση αυτή καθιστά έωλο το ελληνικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.

Πάραυτα οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται, ενώ παράλληλα εξελίσσεται στην περιοχή μια πρωτοφανής διαδικασία επιδότησης συγκεκριμένων επενδύσεων για 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα, οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΟΕ (ήδη ΑΕ) και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ ήδη (ΑΕ) που έχουν υπαχθεί με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τους , με επιχορήγηση ύψους 30% επί της συνολικής επένδυσης, για το έργο «Αιολικοί σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 165 MW και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΟΕ, στις θέσεις «Βίος – Καλαμάκι – Μπάθιριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Μεγάλη Πέτρα – Βρανούλι» ισχύος 24 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ στις θέσεις «Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα, και Αηδόνι», ισχύος 6 MW και 5 MW, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής». 

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου αυτού εκδόθηκε στις 27/08/2012 και σύμφωνα με τον νόμο 4014/2011 και την Υπουργικής Απόφαση αρ. 15277/23.3.2012 του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης. Η νομιμότητα της τελευταίας ρύθμισης, βεβαίως, με την οποία η ΑΕΠΟ θεωρείται ότι επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης ελέγχεται.

Η ίδια όμως Υπουργική Απόφαση στο άρ.4 παρ.1 και 2 ορίζει ότι για την εγκατάσταση του δικαιούχου/ενδιαφερομένου για έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Α σε δασική έκταση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι αναγκαία η υποβολή στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία αίτησης για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης αλλά και η προσκόμιση στο της σχετικής εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης καθώς και η κατάθεση και άλλων δικαιολογητικών σαφώς οριζόμενων στις παραπάνω διατάξεις. 

Επειδή στην περίπτωση του παραπάνω έργου όπως προκύπτει, από το υπ’ αριθμ. 3899/238466/24.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Δ/νση Δασών Ευβοίας – Δασαρχείο Αλιβερίου) προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης και επίσης δεν έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες των συνοδών έργων καθώς και η απαιτούμενη φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης του έργου.

Επειδή οι επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να υλοποιούνται τηρώντας απολύτως και απαρεγκλίτως την νομιμότητα και τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Ερωτούνται οι κύριοι Υπουργοί: 

1. Αν είναι σε γνώση τους το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Και αν ναι βρίσκεται καταχωρημένη στα εισερχόμενα στο οικείο βιβλίο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας;

2. Αν έχει κατατεθεί το σύνολο των εγγράφων, των δικαιολογητικών και των εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται από απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λήψη όλων των αδειών για την υλοποίηση του έργου; και

3. Αν σχεδιάζετε την εκταμίευση της επιδότησης του εν λόγω έργου, χωρίς να πληρούνται οι κατά νόμο απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του δικαιούχου στην συγκεκριμένη δασική έκταση, όπως φαίνονται στο σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας;
Ο ερωτών Βουλευτής 
Ευάγγελος Αποστόλου

Εύβοια: Κυβερνητική σπουδή για την επιδότηση αιολικών πάρκων χωρίς άδεια!...ανέφερε σε δημοσίευσή η ΑΥΓΗ στις 27 Νοεμβρίου 2014 για την κατασκευή αιολικών Πάρκων στο δήμο Καρύστου....Δείτε εδώ 

Ένα μήνα αργότερα στις 7 Δεκεμβρίου 2014 το φως της δημοσιότητας βλέπει έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας που δημοσιεύει η "Αυγή" της Κυριακής που κάνει λόγο για παράνομη επιδότηση 28.350.000 ευρώ για την ΤΕΡΝΑ στην Κάρυστο!.. Δείτε παρακάτω...Παράνομη επιδότηση 28.350.000 ευρώ για την ΤΕΡΝΑ στην Κάρυστο!
Ο "κουμπαράς" του Αντ. Σαμαρά για την ΤΕΡΝΑ στην Εύβοια. Μπαράζ χρηματοδοτήσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης προς την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ακολούθησε το έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου Εύβοιας που απαγόρευε την πληρωμή των συγκεκριμένων επιδοτήσεων!.. δείτε εδώ 


Δεκαπέντε μήνες περίπου αργότερα στις 18/02/16 η υπόθεση παίρνει όπως φαίνεται το δρόμο της δικαιοσύνης με τον  τότε υπουργό Δικαιοσύνης να διαβιβάζει στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν.3126/2003 την ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ν. Μηταράκη... δείτε παρακάτω

Στο «εδώλιο» ο Μηταράκης για την παράνομη χρηματοδότηση 28,5 εκατ. Αιολικών Παρκων στο Δήμο Καρύστου
Στο «σκαμνι» της δικαιοσύνης θα καθίσει ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης για τα 28,5 εκατ. ευρώ που ενέκρινε στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ για αιολικά πάρκα στην Εύβοια παρά το ότι οι υπηρεσίες τον συμβούλευαν να μην προχωρήσει στην χρηματοδότηση... δείτε εδώ 
...σχετικό δημοσίευμα και στην ΑΥΓΗ... Ποινικά ελέγξιμος από τον εισαγγελέα Διαφθοράς είναι πια ο Νότης Μηταράκης για τη χρηματοδότηση της ΤΕΡΝΑ με 28,5 εκατ. ευρώ. Το σκάνδαλο, που αφορούσε αιολικά πάρκα στην Εύβοια, είχε αποκαλύψει η "Αυγή" της Κυριακής στις 8 Δεκεμβρίου 2014 σε κείμενο... δείτε παρακάτωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...