Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Κούρεμα δόσεων σε 140.000 στεγαστικά δάνεια από το Παρακαταθηκών

Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων προσανατολίζεται η διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Διοίκηση του Ταμείου σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», ανακοίνωσε χθες με δελτίο τύπου ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίστηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της
7ης Ιουλίου 2016.


Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα ως απάντηση στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στα κεντρικά γραφεία του Ταμείου με αιτήματα την αναπροσαρμογή των δανείων με βάση το ύψος της σημερινής μισθοδοσίας των υπαλλήλων και τη σημερινή αξία των ακινήτων καθώς και τον μηδενισμό των τοκογλυφικών επιτοκίων τα οποία φτάνουν ακόμα και το 6,2%.

Στοιχεία

Οι ρυθμίσεις που θα υιοθετήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφορούν 120.000 δανειολήπτες και 140.000 δάνεια. Σε 67.200 δάνεια (48%) θα υπάρξει μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% κατά μέσο όρο ενώ απ’ αυτά στα 22.400 δάνεια θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Για τα υπόλοιπα περίπου 72.800 δάνεια προβλέπεται να υπάρξει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προβλεπόμενη μείωση του επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1% κατά μέσο όρο.

Το όφελος για τους δανειολήπτες θα κυμαίνεται από 150 έως 300 ευρώ μηνιαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 24 Νοεμβρίου και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου του 2016. Αυτό σημαίνει ότι δανειολήπτης που εντάσσεται στην κατηγορία της μείωσης της δόσης από το δάνειο που καταβάλλει για την πρώτη κατοικία κατά 150 ευρώ θα έχει κέρδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου η διοίκηση υποστηρίζει ότι σκοπός της νέας πολιτικής είναι «η προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.

Τα επιτόκια

Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζεται ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο.

Σημειώνεται δε ότι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Η νέα πολιτική μειωμένων επιτοκίων και δόσεων θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016.

Παράδειγμα 1:

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000€ υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%. Σήμερα πληρώνει δόση 649€ τον μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390€ τον μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259€ και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108€. Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στη λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273€ τον μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376€ και ετήσιο 4.512€.

Παράδειγμα 2:

Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000€ ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000€ ετησίως.

Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...