Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

150 δωρεάν κάδους απορριμμάτων στέλνει στη Κάρυστο ο δήμος Χαλανδρίου

Την έγκριση δωρεάς 150 παλαιών κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Καρύστου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου μετά την εισήγηση του δήμαρχου Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσου, που σημειωτέων διαθέτει εξοχικό στη περιοχή.


Σύμφωνα με την απόφασητου Δημου Χαλανδρίου:

Ο Δήμος Καρύστου με σχετική επιστολή του επικαλούμενος λόγους έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται σε αυτήν, αιτείται στο Δήμο Χαλανδρίου να προβεί στη δωρεά κάδων προς αποφυγή κινδύνων που δημιουργούνται από την μη περισυλλογή απορριμμάτων .

Ο δήμος Χαλανδρίου έχει αντικαταστήσει πρόσφατα τους παλαιούς κάδους καθαριότητας με νεότερους, λόγω παλαίωσης και φθοράς και τους έχει αποσύρει από τις οδούς τοποθετώντας νέους στα πλαίσια της προσπάθειας ανανέωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας που επιδιώκει να παρέχει στους δημότες του.

Οι διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 199 Ν.3463 /06 ορίζουν ότι « Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Παρακαλούμε στα πλαίσια των όσων ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις και σε ανταπόκριση του αιτήματος του Δήμου Καρύστου να εγκρίνετε την δωρεά 150 κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Καρύστου ώστε να καλύψει άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και της περισυλλογής απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...