Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου Καρύστου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 18η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί
αποδοχής συνεργασίας για την διερεύνηση υφιστάμενων και νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από δημόσιους φορείς προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου. 3. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2019 του Δήμου Καρύστου.
4. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2020 στο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ». 

5. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2020 στο ΝΠΔΔ «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ». 6. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές. 

7. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Χέρι – Χέρι για επιχορήγηση. 

8. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού που επιδέχονται την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 

9. Έγκρισης δαπάνης φιλοξενίας υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. 

10. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2020. 11. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...