Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου Καρύστου

Η τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου. 

2. Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, ορισμός υπολόγου και μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων. 

3. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριμήνου 2019 του Δήμου Καρύστου. 

4. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές. 

5. Έγκριση δαπάνης για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την μεταφορά δεδομένων μέτρησης κατανάλωσης ύδρευσης. 

6. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρύστου». 

7. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου». 

8. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρύστου. 

9. Σύσταση Επιτροπής για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων. 

10. Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Καρύστου έτους 2020. 

11. Αίτημα για την διενέργεια δακοκτονίας στα όρια του Δήμου Καρύστου από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Ευβοίας. 

12. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του γραφείου του Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Καρύστου. 

13. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του γραφείου του Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Στυρέων. 

14. Εξέταση αίτησης Τσίγκρου Γεωργίου περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.

15. Εξέταση αίτησης Γρίφιζα Μαρίας για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...