Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη στη Νότια Καρυστία - 158 χλμ. νέων δρόμων αφανίσουν την περιοχή

Την μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη στη Νότια Καρυστία καταγγέλει με επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες o Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, ζητώντας (βάση ΜΠΕ - ΑΕΠΟ των εταιριών) την άμεση απόσυρση εγκύκλιου που επιτρέπει τη διάνοιξη δασικών δρόμων πλάτους έως 10μ. για τη μεταφορά ανεμογεννητριών, άλλα και την αναστολή εγκατάστασης όλων των ανεμογεννητριών προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου και συνολικά ο σχεδιασμός αφού ληφθούν υπόψη οι πραγματικές επιπτώσεις
Η περιβαλλοντική βλάβη στην προστατευόμενη Περιοχή της ΄Οχης καθώς και σε όλη τη Νότια Καρυστία από τα δεκάδες διάσπαρτα αιολικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί έχει πρωτοφανείς και απρόβλεπτες επιπτώσεις επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη


Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας

Κάρυστος 29 /5/2017

Προς: 

   1. Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ
   κα. Χριστίνα Μπαριτάκη
   Μεσογείων 119, Αθήνα 115 26

   2. Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   κον. Σωκράτη Φάμελλο
   Μεσογείων 119, Αθήνα 115 26

   2. Ειδική Γραμματεία Δασών
   Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα 101 64
   Σχετ. Παρέμβαση Συν. Του Πολίτη ( Μάιος 2016)
   Κοιν.: πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με θέμα:
«Μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη στη Νότια Καρυστία.

΄Αμεση απόσυρση της εγκυκλίου 135661/4400/16.9.2013 που αφορά τη διάνοιξη δασικών οδών πέραν των 5 μέτρων για διευκόλυνση μεταφοράς ανεμογεννητριών».

Με το ως άνω σχετικό που δημοσιεύτηκε στην εφημ. Καθημερινή (Μάιος 2017), ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την αδικαιολόγητη περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί η διάνοιξη δρόμων πλάτους έως 10μ. για τη μεταφορά ανεμογεννητριών που επιτράπηκε με την εγκύκλιο 135661/4400/16.9.2013 κατά παρέκκλιση της δασικής νομοθεσίας.

Οι επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επαληθεύονται στην προστατευόμενη Περιοχή της ΄Οχης καθώς και σε όλη τη Νότια Καρυστία όπου έχουν αδειοδοτηθεί δεκάδες διάσπαρτα αιολικά πάρκα. Λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ορεινό ανάγλυφο της Νότιας Καρυστίας και τις ανάγκες οδοποιίας των αιολικών πάρκων που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, η περιβαλλοντική βλάβη που θα προκληθεί θα πάρει πρωτοφανείς και απρόβλεπτες διαστάσεις.

Για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις όπως προκύπτει από τα στοιχεία της οδοποιίας για την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ μέσα στην διπλά προστατευόμενη περιοχή NATURA και ΖΕΠ της Νότιας Καρυστίας ( GR 2420001 και GR 2420012). Συγκεκριμένα από τις ΜΠΕ και τις ΑΕΠΟ των τριών εταιριών, που θα εγκαταστήσουν α/γ στην προστατευόμενη περιοχή, προκύπτουν τα παρακάτω:

1. RF Energy (ΑΕΠΟ α.π. οικ.152443/5-10-2015 του ΥΠΕΝ ισχύος 225 MW):

Σελ.9 : “Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία της οποίας το συνολικό μήκος είναι 39.40 χλμ.”

Σελ. 14, κεφ. 6: “ Το πλάτος του οδικού δικτύου δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 5 μέτρα.”

Σελ. 39 κεφ. 4.2.2 Έργα Οδοποιίας: “Είναι πιθανόν τοπικά η οδοποιία να είναι πλάτους μεγαλύτερου από 5 μέτρα (διασταυρώσεις κλπ) ή να έχει κλίση μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται στο προδιαγραφές Γ' κατηγορίας δρόμων….”

2. ΤΕΡΝΑ (ΑΕΠΟ α.π. οικ. 201433/27- 12-2012 ΥΠΕΚΑ./ΑΣΠΗΕ 156 MW):

Σελ 4: Το πλάτος του οδικού δικτύου (πρόσβασης και εσωτερικό) δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα πέντε (5) μέτρα.

Σελ.7: Σύνολο οδοποιίας : 46,3 χλμ.

Έχει γίνει τροποποίηση της ΜΠΕ η οποία δεν έχει πάρει ακόμη ΑΕΠΟ και της οποίας το περιεχόμενο δεν γνωρίζουμε.

3. ENEL GREEN POWER HELLAS (ΑΕΠΟ α.π. οικ.50319/19- 10- 2016. 167,9 MW):

Σελ. 9: σύνολο οδοποιίας 46.3+ 26.7= 73 χλμ. Επίσης θα γίνει βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας 40 χλμ.

Στην αρχική ΜΠΕ (2010) δεν αναφέρεται πουθενά πληροφορία για το πλάτος οδών πρόσβασης.

Σελ.42 κεφ.3.2.4 στην τελική ΜΠΕ (2016) “………με βασική αλλαγή (από την προηγούμενη ΜΠΕ ) την προσωρινή διαπλάτυνση του καταστρώματος των δρόμων πέραν των 5 μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 135661/4400/16-09-2013 του ΥΠΕΚΑ.”

Σύνολο χιλιομέτρων νέας οδοποιίας και για τις τρεις άνωθεν εταιρίες: 158 χλμ.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:
  • 1. Οσον αφορά την RF Energy, υπάρχει ασυμφωνία στην ΑΕΠΟ 2015 και τη ΜΠΕ που την συνοδεύει σχετικά με το πλάτος των οδών πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας. Το Δασαρχείο Αλιβερίου έχει την ευθύνη να εφαρμοστεί χωρίς παρέκκλιση ο όρος της ΑΕΠΟ δηλ. σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο πλάτος νέας οδού από τα 5 μέτρα της Δασικής Νομοθεσίας. Επίσης οι κατά μήκος κλίσεις σε καμία περίπτωση πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, δηλ.12%.
  • 2. Οσον αφορά την εταιρία ENEL, στην ΑΕΠΟ και τη ΜΠΕ (2010) δεν αναφέρεται ποιο θα είναι το πλάτος των δρόμων πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, ενώ στην τελική ΜΠΕ (2016), αναφέρεται σαφώς ότι θα είναι πέραν των 5 μέτρων. Αναρωτιόμαστε γιατί στην περίπτωση αυτής της εταιρίας, επιλεκτικά δεν υπήρξε όρος στην ΑΕΠΟ όπως στις άλλες για το πλάτος των νέων οδών δηλ. σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο των 5 μέτρων. Μήπως λόγω της επιλογής της κορυφογραμμής της Όχης για την εγκατάσταση των α/γ; Αν η επιλογή θέσεων αιολικών πάρκων αυτής της εταιρίας απαιτεί πλάτος δρόμου μεγαλύτερου των 5 μέτρων, η λύση είναι ακύρωση αυτών των αιολικών σταθμών και όχι η ευνοϊκή μεταχείριση της εν λόγω εταιρίας σε βάρος της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Νότιας Καρυστίας.

  • 3. Για την εταιρία ΤΕΡΝΑ επιφυλασσόμεθα διότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η τελευταία τροποποιημένη ΑΕΠΟ.

Εκτός από αυτές τις τρεις εταιρίες συνολικής ισχύος 548.9 MW, υπάρχουν άλλες με άδεια λειτουργίας 80 MW και επίσης άλλες με ΑΕΠΟ συνολικής ισχύος 132 MW μέσα στην περιοχή NATURA της Νότιας Καρυστίας (σελ.159-160 ΜΠΕ, ENEL 2016). Επίσης εκτός NATURA σχεδιάζονται για εγκατάσταση στη Νότια Καρυστία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 420 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης (στοιχεία ΡΑΕ).

Οι αριθμοί και τα μεγέθη των αιολικών πάρκων στη Νότια Καρυστία ξεπερνούν τα όρια της λογικής. Με τέτοια συντριπτικά μεγέθη και μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις είναι αδύνατη η αποκατάσταση που υπόσχονται οι υπηρεσίες. Η νέα οδοποιία των αιολικών πάρκων θα τεμαχίσει το ανάγλυφο της Καρυστίας με ατέλειωτους δρόμους αλλοιώνοντας για πάντα το ορεινό τοπίο της Οχης. Επιπλέον θα προκληθεί κίνδυνος φυσικών καταστροφών. Όπως έχει συμβεί και σε άλλες διανοίξεις δρόμων σε απότομες κλίσεις στην περιοχή, είναι βέβαιο ότι θα προκληθούν κατολισθήσεις, διαβρώσεις, ανατροπή της ροής των επιφανειακών υδάτων ακόμη και απώλεια πηγών. Οι επιπτώσεις αυτές θα επιτείνουν την ερημοποίηση της περιοχής που τα τελευταία χρόνια υποφέρει συχνότερα από πυρκαγιές, μια ακόμη πληγή των αιολικών πάρκων και των γραμμών μεταφοράς τους. Η εφαρμογή της αντισυνταγματικής εγκυκλίου 13566/4400/16-9-2013 μόνο οριστική και αμετάκλητη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει.

Από όσο γνωρίζουμε καμιά μελέτη και υπηρεσία δεν έχει εκτιμήσει τις αθροιστικές επιπτώσεις όλων των αιολικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Καρυστίας και ειδικότερα όσων θα προκύψουν από τη διάνοιξη των δρόμων. Αντίθετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες με τις μέχρι τώρα θετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις τους οδηγούν τη Νότια Καρυστία σε μια σκόπιμη και άνευ ορίων συγκέντρωση αιολικών πάρκων χωρίς να λάβουν υπόψη ότι θα προκαλέσουν περιβαλλοντική καταστροφή σε μια κατοικημένη περιοχή και θα αφανίσουν μια Προστατευόμενη περιοχή.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή ως κάτοικοι της περιοχής έχουμε το δικαίωμα υπεράσπισης του τόπου μας μπροστά στην απειλή που αντιμετωπίζει, ζητούμε επιτακτικά:
  • να ανακαλέσετε την παραπάνω εγκύκλιο ως επικίνδυνη και εξυπηρετούσα αποκλειστικά τα συμφέροντα των αιολικών εταιρειών. Ο ισχυρισμός των εταιριών ότι είναι αναγκαία η διαπλάτυνση δρόμων πέραν των 5 μέτρων για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών δεν ευσταθεί, διότι υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς τους χωρίς ανάγκη κατασκευής τεραστίων δρόμων (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο - Αίτηση για ανάκληση εγκυκλίου 8-12-2015/ Χανιά Κρήτης).

  • Να επανεξετάσετε το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης ορισμένων εταιριών από την ΔΙΠΑ σχετικά με το πλάτος των οδών πρόσβασης για αιολικά πάρκα και να ακυρωθούν όλες οι ΜΠΕ που περιέχουν τεύχη οδοποιίας με πλάτος δρόμου μεγαλύτερο των 5 μέτρων.

  • να αναστείλετε όλες τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου και συνολικά ο σχεδιασμός αιολικών πάρκων στη Νότια Καρυστία αφού ληφθούν υπόψη οι πραγματικές επιπτώσεις.
Αναμένουμε την απάντηση σας σε εύλογο χρονικό διάστημα ως έχοντες έννομο συμφέρον.

Για τον Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...