Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΣΠΠΕΝΚ - Αντιμετώπιση Αιολικών Πάρκων: σε ποιο σημείο βρισκόμαστε

Στις 17/2/2017 εκδόθηκαν νέες άδειες των 8 Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της ΕΝΕL μετά την τροποποίηση της Μελέτης Επιπτώσεων και την έκδοση νέων Περιβαλλοντικών Όρων (συνημ. περίληψη των επεμβάσεων).

Επειδή προέκυψαν νέες διοικητικές πράξεις καταθέσαμε στο ΣτΕ νέο δικόγραφο συνέχισης της δίκης που συνεπάγεται νέα έξοδα. Τελικά το ΣτΕ έδωσε και πάλι αναβολή (21/6/2017) στη συζήτηση της προσφυγής μας. Μέχρι να κριθεί η προσφυγή μας, η
ΕΝΕLδεν εμποδίζεται να προχωρήσει στις εργασίες εγκατάστασης.


Στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, μετά τη συγκέντρωση στο Γιοκάλειο (12/2) με αφορμή τους δασικούς χάρτες, έχει κλωνιστεί αρκετά η προσδοκία των ενοικίασης της γης στις εταιρείες. 

Εχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι με τη λήξη της ανάρτησης των χαρτών, η μεγαλύτερη έκταση της περιοχής μας χαρακτηρίζεται οριστικά δημόσια δασική και μόνο όσοι έχουν έγκυρους τίτλους θα κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους. Μετά τη λήξη της ανάρτησης οι εταιρείες δεν θα καταβάλουν κανένα ενοίκιο ή αποζημίωση σε ιδιώτη που δεν έχει αναγνωρισμένη την δασική έκταση του. 

Η προσδοκία των ιδιοκτητών να πάρουν χρήματα από τις εταιρείες δεν έχει πλέον καμιά βάση. Η ενοικίαση της γης ήταν ένας από τους λόγους που η περιοχή δεν αντέδρασε ποτέ και κατέληξε να φορτωθεί τις περισσότερες αδειοδοτήσεις Αιολικών Πάρκων της χώρας.

Δυστυχώς η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Στη συνέχεια οι εταιρείες θα αρχίσουν τις καταστροφικές επεμβάσεις που θα καταστήσουν τη γη, μερικώς ή ολοσχερώς, άχρηστη για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με το βουνό (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, τουρισμός). 

Επιπλέον μας περιμένουν φυσικές καταστροφές γιατί οι διανοίξεις δρόμων πλάτους 10μ. σε απότομες πλαγιές και κορυφογραμμές απειλούν τα νερά και το έδαφος με ισχυρές διαβρώσεις. 

Αυτές οι βαριές επιπώσεις δεν φαίνεται να ανησυχούν ακόμη τη Δημοτική Αρχή αν κρίνουμε από τη στάση σιωπής που κρατά σχετικά με το υπό κατασκευή Αιολικό Πάρκο της Jasper Energy στη θέση Πόρτες- Πλακωτά ( επιστολή ΣΠΠΕΝΚ: http://ochi.gr/node/112). 

Το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 4 χμ. από την Κάρυστο, 1,5 χμ. από το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας, 1,6 χμ από την πηγή της Λάλας, 500μ από το Δρακότειχος και καθόδον της διαδρομής για το Δημοσάρη. Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι;

Η συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων για την απόσυρση των δασικών χαρτών και κατά των νέων αιολικών πάρκων δείχνει ότι ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας έχει καταλάβει ότι η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών στη Νότια Καρυστία υπονομεύει το μέλλον της. 

Η Επιτροπή έχει ενημερώσει πολιτικά πρόσωπα για τον κίνδυνο που δέχεται η Νότια Καρυστία και αγωνίζεται να δημιουργήσει ένα μέτωπο αντίστασης. Όμως ο Δήμος Καρύστου μένει έξω από την κινητοποίηση και ο τόπος εμφανίζεται ακόμη διχασμένος. Χρειαζόμαστε τη σύσσωμη αντίσταση όλης της τοπικής κοινωνίας αν πρόκειται να εμποδίσουμε την καταστροφή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας.

1. Οικονομική στήριξη

Επειδή αντιμετωπίζουμε δικαστικά και άλλα έξοδα, ζητούμε από τα μέλη του Συλλόγου να καταβάλουν τη συνδρομή (10Ευρώ) του τρέχοντος έτους ή και να προσφέρουν όποια επιπλέον δωρεά. Θα ανακοινωθεί σύντομα λογαριασμός για την κατάθεση της συνδρομής.

2. Αλλα θέματα

Στις 2 Απριλίου συμμετέχουμε στην πανελλήνια μέρα καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα σκουπίδια. Οση μεγαλύτερη η συμμετοχή τόσο περισσότερο περνάμε το μήνυμα της διατήρησης καθαρού περιβάλλοντος.

Στις 9/4/2017 ανεβαίνουμε στον Καστανόλογγο για επίβλεψη και συντήρηση των δενδρυλίων καστανιάς που έχουμε φυτέψει και περιφράξει μέχρι σήμερα. Είναι μια ευκαιρία για όλους να συνδεθούμε με το μοναδικό φυσικό μνημείο και το τοπίο που το περιβάλλει και να ενισχύσουμε τη θέλησή μας να το προστατέψουμε.

Για το ΔΣ
Χ. Μπερέτη – Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης – Γραμματέας

Συνοπτική παρουσίαση των έργων της ΕΝΕL με βάση την τροποποιημένη Μελέτη Επιπτώσεων (2016)  

73 α/γ , σύνολο ισχύος 168 MW
Τύπος α/γ: enercon 2,3 MW
Διάμετρος ρότορα:71μ. και πύργου 64μ.
Συνολικό ύψος ανεμογεννήτριας: 100μ
Εκφόρτωση α/γ στην Κάρυστο
Προσωρινή αποθήκευση σε χώρο 20 στρεμμάτων

Πλατείες ανέγερσης:
Εκχέρσωση – ισοπέδωση :2,4 στρέμματα ανά α/γ.
Σύνολο επέμβασης σε γη 176 στρεμμάτων
Εκσκαφές: 337.000κ.μ., Επιχώσεις: 198.000κ.μ., 
Περίσσεια υλικών για απόθεση: 138.000 κ.μ


Εσωτερική οδοποιία εντός ΑΠ:
Μήκος: 34,19χμ. Επιφάνεια επέμβασης: 346 στρέμματα.
Διαπλατύνσεις: 32 στρέμματα
Εκσκαφές: 458.000 κ.μ,   Επιχώσεις: 134.000 κ.μ,   Απόθεση: 323.000 κ.μ

Δρόμοι πρόσβασης στα ΑΠ:
Συνολικό μήκος: 66χμ.
Επέμβαση σε 52χμ ( 40χμ ήδη υπάρχοντες + 12χμ νέοι δρόμοι)
Επιφάνεια επέμβασης: 305 στρέμματα
Εκσκαφές: 312.000 κ.μ,  Επιχώσεις: 188.000 κ.μ Περίσσεια υλικών: 123.000κ.μ
 Πλάτος δρόμων:  έως 10μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 135661/4400/16.09.2013 του ΥΠΕΚΑ
 Ελάχιστη ακτίνα στροφής: 25,5 μέτρα.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση δρόμων:  12%

Περιλαμβάνονται δρόμοι όπως:

·         από τον Καστανόλογγο μέσω της κορυφής της Οχης έως το Πετροκάναλο.
·         Δρόμοι σε κορυφογραμμές όπως Κερασιά, Ανατολή – Ανεμοπύλα, Τσιγκαθιά  και πλησίον της Λάκκα Μπούκουρα, Μηλιά, Προφήτης Ηλίας Καβοντόρου, Μύτικας (υψ.1040)
·         Διαπλάτυνση επαρχιακού δρόμου Καρύστου – Πλατανιστός – Αμυγδαλιά όπου χρειάζεται για την μεταφορά των α/γ.

8 ανεμολογικοί ιστοί με ύψος 64μ.
Δρόμοι πρόσβασης για ανεμολογικούς ιστούς: 1,2 χμ.
Επιφάνεια επέμβασης:  9,8 στρέμματα
8 οικίσκοι ελέγχου : 4 στρέμματα ανά οικίσκο, σύνολο: 32 στρέμματα

Υψηλή Τάση 150 kV
Μήκος: 25,4χμ
Πυλώνες: 74
Επέμβαση για τοποθέτηση πυλώνων: 73 στρέμματα  (1.044 m2 ανά πυλώνα)
Ζώνη κατάληψης: 849 στρέμματα (20μ. εκατέρωθεν της γραμμής)
Δρόμοι πρόσβασης στους πυλώνες: 26 χμ.
Πλάτος δρόμων: 4 έως 5 μέτρα και ελάχιστη ακτίνα στροφής 15μ.
Επιφάνεια επέμβασης: 264 στρέμματα, Εκσκαφές: 207.000 κ.μ
Επιχώσεις: 121.000κμ Περίσσεια υλικών : 85.000κ.μ
Υποσταθμοί: 2 σε Αμυγδαλιά και Αγιο Μάμμα (20 στρέμματα)
Τερματικός σταθμός στον Μπούρο με υπογειοποίηση 100μ  

Μέση Τάση 30 kV
Κατά μήκος όλων των οδών πρόσβασης
Εκτός οδοποιίας: τάφρος 7,2χμ. με 2 μέτρα πλάτος
Επέμβαση: 15 στρέμματα

Απόθεση περισσεύματος υλικών από εκσκαφές: 488.000κ.μ
 Σε εγκαταλλειμένα λατομεία στα Πλακωτά και Καβοντόρο ( χώρος μεταξύ Ζαχαριάς - Αμυγδαλιάς)
(Για την απόθεση θα χρειαστούν 33.000 μεταφορές με φορτηγά των 15κ.μ)

Χώροι παραγωγής σκυροδέματος σε Μηλιά και Σπηλιά (πλησίον Αγίου Δημητρίου)
Επιφάνεια χρήσης : 8 στρέμματα
Θραύση υλικών: 123.000κμ
Απόθεση στερεών αποβλήτων: στο χώρο σκουπιδιών του Δήμου Καρύστου.

Συνολικά νούμερα:
Στρέμματα συνολικής επέμβασης: 1.288 στρέμματα
Οδοποιία: 113 χ.μ.
Εκσκαφές: 1.179.000 κ.μ
Απόθεση υλικών: 488.000 κ.μ.

Απόσταση των αιολικών πάρκων της ΕΝΕL από τους οικισμούς και θόρυβος:
Χωριά
Απόσταση (μέτρα)
Θόρυβος
Αγιος Δημήτριος
944
37.4
Ρούκλια
1.670
33.6
Κόμητο
1.195
32.9
Αντιά
2.337
30.3
Αμυγδαλιά
616
38.9
Ποτάμι
850
36.4
Πλατανιστός
515
40
Μετόχι
2.014
29.6
Πηδουλέικα
1.416
35.1
Επανωχώρι
860μ.
40.3
Ελαιώνας
1.465
31.3
Καψούρι
1.937
32.7
Θύμι
2.756
27.9
Σχίζαλι
530μ
42
Πρινιά
1.417
31.8

6 σχόλια:

 1. ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
  1)ΑΠΟ ΤΑ 113 χλμ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑ 67ΧΛΜ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ.
  2)ΤΑ db ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 45db.
  3)ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ:
  Δυστυχώς η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Στη συνέχεια οι εταιρείες θα αρχίσουν τις καταστροφικές επεμβάσεις που θα καταστήσουν τη γη, μερικώς ή ολοσχερώς, άχρηστη για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με το βουνό (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, τουρισμός).
  4) Απόθεση στερεών αποβλήτων: στο χώρο σκουπιδιών του Δήμου Καρύστου.
  ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΧΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ
  5) ΠΟΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ;
  6)ΤΑ ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  7)ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ 100 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ) ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΨΩΜΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 60 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΙΕΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
  8) ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΝΚ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πραγματικα ο τροπος σκεψης σου συνοψιζει την συσσωρευμενη βλακεια του τοπου μας μεγαλε. ναι τεραστια αναπτυξη για 100 ατομα που βρισκουν μεροκαματο, οι υπολοιποι εκατονταδες;
  α.καλως υπαρχει τμημα στο ιεκ καρυστου για ΑΠΕ αλλα κακιστα που δεν υπαρχει κ ενα τμημα για παραγωγη βιολογικων προιοντων η τουριστικων σπουδων κτλ. με την δεουσα σοβαροτητα.
  β.αν πιστευεις οτι οι οροι θα τηρηθουν και τα μπαζα π.χ. θα πεταχθουν οπως προβλεπεται στην ελλαδαρα, τι να σου πω, μακαρι
  γ.αληθεια τα λατομεια γιατι ειναι εγκαταλελειμενα και οχι ηδη δενδροφυτεμενα οπως προβλεπεται;γιατι τα εφαγαν οι νταμαρτζηδες στα μπουζουκια και στα μερσεντικα;αληθεια που ειναι τα εκατομυρια που περασαν απο την καρυστο λογω της πετρας;ποια ειναι η κληρονομια αυτης της ιστοριας περα απο κομματιασμενα βουνα;(τα ιδια εγιναν και στη θαλασσα βεβαια η οποια εγινε τσιφλικι του καθε μεγαλοτραταρη που επισης επενδυσε σε μερσεντικα)
  και στο τελος, το θεμα των ΑΠΕ οπως και των δασικων χαρτων ειναι παραπανω και περα απο καθε συλλογο και ιδιωτικο συμφερον, ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.δεν με νοιαζει για τον ΣΠΕΝΚ και οποιον αλλο συλλογο, με νοιαζει γιατι ο δημος κανει την παπια;
  Υ.Γ. και σταματηστε επιτελους ολοι οι επισημοι να πιπιλατε λεξεις οπως τουρισμος,αειφορος αναπτυξη κτλ οποτε ζητατε ψηφους. απλα πραγματα πειτε:ειμαστε εδω για τσιμεντοποιηση των παντων, θα ηταν πιο ειλικρινες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι είναι. Βεβαίως είναι ψευδές ότι 100 οικογένειες τρώνε ψωμί από τους αεριτζιδες. Η περιοχή ήδη είναι υπερκορεσμενη από αυτά τα τέρατα. Μου προκαλεί όμως εντύπωση το εξής. Γιατί ο ΣΠΠΕΝΚ δεν αναφέρεται πότε και στην πηγή των Αγ. Θεοδώρων στους Μύλους, που η υδροδότηση της φτάνει και καλύπτει περιοχές ως τα πηγαδάκια... Εχει υπόψιν του από που πηγάζει και δεν θα επηρεαστεί δηλαδή??
   Ενα είναι μόνο σίγουρο.
   Εάν υπάρξουν προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα στη περιοχή, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ θα πρέπει να μετακομίσει σε άλλα μέρη, διότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες και βίαιες.

   Διαγραφή
  2. Όσο και να προσπαθήτε να το αντικρούσετε αυτή είναι η αλήθεια. Στην παρούσα φάση 100 Οικογένειες Χ4 + 60 Χ4 σπουδαστές στο ΙΕΚ + εσόδα προς Δήμο + ενοίκια προς ιδιοκτήτες Χ κάποιους ακόμα. Από εκεί και πέρα κανένας δεν θέλει να μειωθούν οι υπόλοιποί πυλώνες (τουρισμός, κτηνοτροφία) και στην τελική ο ΣΠΕΝΚ δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μιλάει εκ μέρους όλων στο Δήμο Καρύστου. Δεν συμφωνούμε όλοι με τις απόψεις του ΣΠΕΝΚ. Δεν αφορίζεις ότι εσένα δεν σου αρέσει γιατί λες 'α σήμερα δεν έχω δουλεία να κάνω, οπότε θα τα βάλω με τις ΑΠΕ' δημοσιεύοντας ανακρίβειες. Το μόνο που δεν έχετε γράψει ακόμα είναι ότι θα αποβάλλουν οι έγκυες και ότι θα ψοφάνε τα πρόβατα. Γράψατε ότι θα πέσουν τα βουνά αλλά παραλείψατε ότι θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει !
   Θα έπρεπε όλοι οι φορείς να θέσουν μέσα σε πλαίσια τους Κανόνες Ανάπτυξης ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ, χωρίς όμως να φτωχοποιήσουν περισσότερο την περιοχή αλλά με γνώμονα να μειώθει η φτωχοποίηση. Φτάνουμε στο σημείο που λέμε να ψοφήσει η Κατσίκα του γείτονα. Στο φίλο ποιο πάνω μέχρι και οι νταμαρτζίδες με τα μερσεντικά του φταίνε, που τα λατομεία ήταν και μπορεί να είναι στο μέλλον πάλι ένας πυλώνας ευημερίας.
   1,5 εκατομμύριο / έτος είναι οι μισθοί το 2016 στην περιοχή από τις ΑΠΕ
   Ο δήμος πήρε 600.000 € από ΑΠΕ το 2016 όταν η κρατική επιχορήγηση ήταν 130.000.
   Ιδιοκτήτες γής στην περιοχή λαμβάνουν περί 300.000 / έτος ενοίκια σε έργα ΑΠΕ που ήδη λειτουργούν και τα οποία ήταν και παλιότερα και θα συνεχίσουν να είναι χαρακτηρισμένα δασικά κομμάτια.   Διαγραφή
  3. oxi file den m enoxloun oute ta mersentika outa ta mpouzoukia, na ta xairontai.exeis skeftei pote oti auta einai DIMOSIOS ploutos?exeis skeftei oti o typos pou kovei ena vouno sti mesi to sterei apo tis epomenes genies?exeis skeftei oti ta psaria tis thalassas, i to nero tis pigis, i to prasino tis fysis einai gia olous?
   auto leo apla den mporei o kathenas na ta isopedonei me gnomona tin tsepi tou.den mou ftaine oi ntamartzides kai oi tratarides, i diasimi nootropia tous pou evgale mexri kai to gnosto rito: ti vgazei i karystos? plakes kai ...
   ta leme

   Διαγραφή
 3. Δεν σας συμφέρει να το αναρτησετε πια συμφέροντα εξυπηρετείτε μήπως της ΕΝΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...