Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού από το Πράσινο Ταμείο

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν έγκριση χρημα-τοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο», στα πλαίσια του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσι-μης Αστικής Κινητικότητας).

Η εγκριθείσα χρηματοδότηση, ανήλθε στο ποσό των 35.000 €, που κατατέ-θηκε σε δεσμευμένο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η σύσταση του λογαριασμού ολοκληρώθηκε μετά τη συνάντηση, που είχε η Δή-μαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Λίνα Ευσταθίου με τον Πρόεδρο του
Ταμείου κ. Κωνσταντίνο Γ. Βαρλαμίτη.

Η κ. Ευσταθίου είχε ορισθεί από το Δ.Σ. ως εκ-πρόσωπος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για την υπογραφή της σχετικής σύμ-βασης. 


Κατά τη συνάντηση αυτή, η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλα θέματα που αφορούν τον Δήμο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...