Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

“ Κονφούζιο “ στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ίσως με αυτό τον τίτλο να αποτυπώνεται η μέχρι σήμερα πραγματική εικόνα διαχείρισης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 , που καλείται να τρέξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ .


Αυτό ήταν το συμπέρσμα από την ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας για τους αγρότες και όχι μόνο , που παραβρέθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο της Π.Ε. Εύβοιας για να παρακολουθήσουν μια από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της, στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών της για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των αγροτών , σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Και βεβαίως δεν είναι σχήμα λόγου το “ ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ ” ή αλλιώς “ ΣΥΓΧΥΣΗ ” , αλλά μια γεωργο-περιβαλλοντική δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ( Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των εντόμων ) που προτίθεται να προκηρύξει σύντομα το ΥπΑΑΤ / ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία αντικατοπτρίζει , αν εξαιρέσουμε ταέντομα , την πραγμτική σύγχυση στους αγρότες για το πότε, επιτέλους , θα προκυρυχθούν προγράμματα με αναπτυξιακό πρόσημο γι’ αυτούς και κατά συνέπεια για την πολυπόθητη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας, που για σειρά ετών,τώρα, βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που τίθενται προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πολλά, αλλά περιοριζόμαστε μόνο σε μερικά από αυτά, που είναι και τα ουσιώδη :

- Πότε προβλέπεται να γίνει προκήρυξη για επενδυτικές δράσεις στην πρωτογενή παραγωγή ( Μέτρο 4 : Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ) , που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και αφορούν την πλειονότητα των αγροτών ( νέων και παλαιών ) ;

- Πότε προβλέπεται να γίνει προκήρυξη για επενδυτικές δράσεις στη μεταποίηση,εμπορία και / ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σ΄αυτά ;

- Πότε προβλέπεται να προκηρυχθούν δράσεις για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ( Μέτρο 9 : Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών );

- Πότε προβλέπεται να προκηρυχθούν δράσεις στήριξης της γεωργικής και μη επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές ( Μέτρο 6 : Ανάπτυξη Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων );

- Πότε προβλέπεται να προκηρυχθούν μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEΑDER ( Μέτρο 19 : Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Βασισμένη στην Προσέγγιση LEADER );

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενώ βρισκόμαστε στο μέσο της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου κατά πάγια τακτική γίνεται μια αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων , δυστυχώς, βρισκόμαστε σε περιβάλλον αβεβαιότητας για την πορεία της αγροτικής μας οικονομίας, όπου μόνο από “ ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ ” μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Tης Μαρίας Παλαιολόγου, Δικηγόρου και Πολιτευτού του ΠΑΣΟΚ στην Εύβοια για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...