Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

«Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση “IMTM 2017”

«Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση “IMTM 2017”, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ΤΕΛ-ΑΒΙΒ από 7 έως 8 Φεβρουαρίου 2017.

Σας γνωρίζουµε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της τουριστικής της προβολής, θα συµµετάσχει, στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση «IMTM 2017», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ από 7 έως 8 Φεβρουαρίου 2017. 
Στόχος µας είναι, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, τα Επιµελητήρια, τους Φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Τουρισµού, να προβάλουµε την Περιφέρειάς µας και να

αναδείξουµε τη Στερεά Ελλάδα σε έναν από τους δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να αναλάβει την ενοικίαση ενός περιπτέρου το οποίο θα φιλοξενεί-χωρίς κανένα οικονοµικό κόστος- όλους τους ∆ήµους, τα κατά τόπους Επιµελητήρια αλλά και τις Ενώσεις-Συλλόγους Ξενοδόχων. 

Όσοι φορείς επιθυµούν να αξιοποιήσουν το περίπτερο της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή της περιοχής τους θα πρέπει, µέχρι 20 Ιανουαρίου 2017 να αποστείλουν έντυπο τουριστικό υλικό στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου να προωθηθούν έγκαιρα και να τοποθετηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας. 

2 Λόγω του περιορισµένου χώρου του περιπτέρου και του υψηλού µεταφορικού κόστους του υλικού (αεροπορικώς), παρακαλούµε, αν επιθυµείτε να συµµετάσχετε, να µας αποστείλετε τουριστικό υλικό σε περιορισµένη ποσότητα. 

Στο χώρο του περιπτέρου της Περιφέρειας µπορεί να παρευρίσκεται , αν επιθυµείτε, εκπρόσωπος του φορέα σας. 

Όσοι φορείς επιθυµούν να συµµετάσχουν µε εκπρόσωπό τους, παρακαλούµε µέχρι 23/1/2017 να µας αποστείλουν το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου (µε mail ή FAX) προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες κάρτες εισόδου στην έκθεση. Η Περιφέρεια αναλαµβάνει το κόστος του περιπτέρου και τη µεταφορά του έντυπου τουριστικού υλικού που θα παραδοθούν από τους φορείς στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας µέχρι 20 /1/2017. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ταχ. δ/νση Υψηλάντη 1 Λαµία Τ.Κ. 35131, τηλεφ: 22313 – 51280 και 51216, FAX : 22313-51252, E-mail: dmaet@pste.gov.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...