Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού εέχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικρατούσες συνθήκες παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους καθώς και την ενημέρωση από την Ε.Μ.Υ. για
επικείμενη χιονόπτωση.


Αποφασίζει
Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...