Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικο Συμβουλίο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οικ. Έτους 2017


2. Σχετικά με τον προσδιορισμό των κατηγοριών των υπόχρεων και τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού οικ. έτους 2017
Προσδιορισμός ποσοστού ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων χώρων και μη οικ. έτους 2017
Προσδιορισμός ποσοστού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων οικ. έτους 2017

5. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ Αγ. Βλασίου της Δ.Ε Κονιστρών

6. Έγκριση 4ο ΑΠΕ, του έργου “Προσθήκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης” της πράξης 215467

7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής κτηνιατρικών υπηρεσιών (στείρωσης, αντιλυσσικός εμβολιασμός, κτλ)

8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ζωοτροφών
9. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών πρώην Δήμων στην ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα) και μεταφορά των υπολοίπων αυτών σε ένα Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην ΕΤΕ.

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...