Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Τι αλλάζει στην αδειοδότηση επιχειρήσεων

Kατατέθηκε στη Βουλή και υπερψηφίστηκε επί της αρχής με συντριπτική πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
Με το νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίησή της.
Υπό το παλαιό καθεστώς, ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες.

Κατ’ αρχήν, στο νέο πλαίσιο υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί σταδιακά στο νέο καθεστώς μέχρι το 2018.

Με βάση το νέο νομοσχέδιο, για την αδειοδότηση απαιτείται η «γνωστοποίηση» για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου.

Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό, καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα, με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον.

Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εκ των υστέρων εποπτεία, προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...