Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, προκειμένου νασυζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 121/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ολοκλήρωση ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων 

2. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 118/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης οικισμού Άνω Κουρουνίου” της πρώην Κοινότητας Κονιστρών.

Έγκριση χορήγηση άδειας αποκατάστασης Κοινόχρηστου οδοστρώματος (αίτηση της κ. Φραγκή Μαρίας)

4. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ Αγ. Ιωάννη της Δ.Ε Ταμυνέων.

5. Έγκριση συμψηφισμού οφειλής ( εισφορά σε χρήμα), με την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης , της ιδιοκτησίας Κ.Α.012334, που προκύπτει από την υπ΄αριθ. 52η Διορθωτική πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής ενότητας Π.Ε.Ι. Αλιβερίου της νυν Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αλιβερίου.

7. Έγκριση παραλαβής της μελέτης : « Γεωλογική & Γεωτεχνική μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο γήπεδο Κύμης.

8. Έγκριση των υπ΄αριθ.10/2016 και 13/2016 αποφάσεων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

9. Συγκρότηση επιτροπών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου»

10. Λήψη απόφασης για εκχώρηση της αρμοδιότητας μεταφοράς απορριμμάτων από τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

11. Χωροθέτηση ΣΜΑ- ΣΜΑΥ Αλιβερίου στην Δ.Ε. Ταμυνέων και ΣΜΑ Κύμης στη Δ.Ε. Κύμης.

12. Εξέταση αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού

13. «Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης από το Τ.Π. και Δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μετέχουν σε προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)»

14. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 192/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Τροποποίηση προϋπολογισμού”

15. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016.

16. Αίτημα ΔΕΥΑΚΑ με θέμα: “άρση παραχώρησης Αυτοκινήτων”

17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων2016 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

18. Έγκριση συμμετοχής σε διοργάνωση εκδήλωσης σχετικά με την ανάδειξη των πεδίων αναρρίχησης του Δήμου μας και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...