Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Στα Κριεζά η συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης   προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης».

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου: “Κατασκευή πνευματικού κέντρου Τ.Κ  Ζαράκων”

3. Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης»

4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου :« Αποκατάσταση  οδικού δικτύου Τ.Κ.. Οκτωνιάς και Τ.Κ. Αχλαδερής” .

5. Βεβαίωση σχετικά με την θέση οικοπέδου εντός της  ζώνης των 800μ στον οικισμό Καλημεριάνων  ιδιοκτησίας Μαρουδιάς  Μπουρμά.

6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 2.303.485,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου προς τρίτους .

7. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 50.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από  θεομηνίες( ΣΑΕ 055)

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

9. Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού

10.  Οικονομική Ενίσχυση της Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».

11.  Ορισμό επιτροπών παραλαβής  προμηθειών  για τους  Παιδικούς  Σταθμούς (Αλιβερίου-Κύμης) του Δήμου

12.  Τροποποίηση της  υπ΄αριθ.183/2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση Επιτροπών”

13.  Τροποποίηση της  υπ΄αριθ.184/2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση Επιτροπών”

14.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών, οχημάτων, μηχανημάτων έργου  και ειδικών εργαλείων , σύμφωνα με την παρ. 11 εδ β του άρθ 221 του Ν. 4412/2016

15.   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων.

16.   Ορισμός μέλους για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

17.  Έγκριση συνέχισης του διαγωνισμού για την προμήθεια με διαπραγμάτευση μηχανολογικού εξοπλισμού.

18.  Έγκριση  της υπ΄αριθ. 11/2016 απόφασης  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : « Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων για τις ανάγκες συνδέσμων , συλλόγων, φορέων του δήμου μας για : Πολιτιστικές εκδηλώσεις –δρώμενα».

19.  Έγκριση κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες τους

20.  Έναρξη άσκησης αρμοδιοτήτων καταβολής προνοιακών επιδομάτων από τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

18. Έγκριση διενέργειας  διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά
απορριμμάτων στο Δήμο

19. Γνωμοδότηση για την τσιμεντόστρωση δρόμου στην θέση Πλάτανος στην Παραλία Κύμης

20. Εξέταση αίτησης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού, περί μετα-
στέγασης του ΚΑΠΗ Αγ. Ιωάννη

21. Λήψη  απόφασης για μεταφορά στον Δήμο από την Υπηρεσία Δόμησης  του Δήμου
Χαλκιδέων όλων των αρχείων που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου

22. Λήψη  απόφασης για μεταφορά στον Δήμο από την πρώην ΤΥΔΚ του Νομού, όλων των
αρχείων των ολοκληρωμένων έργων και μελετών που αφορούν τον Δήμο Κύμης-
Αλιβερίου

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...