Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής αποστολής Erasmus+»

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής αποστολής Erasmus+»

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + για τη μετακίνηση και διαμονή καταρτιζομένων στην Ιταλία και την Κύπρο προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να υποβάλλουν προσφορές σχετικά με το εν

λόγω πρόγραμμα (12 ημέρες 11 διανυκτερεύσεις).

Κριτήριο Κατακύρωσης: με κριτήριο τη συμφέρουσα προσφορά. 


Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 

ΙΤΑΛΙΑ- Πόλη Νάπολη : 11/11/2016 έως 22/11/2016, Συμμετέχοντες:25 

ΚΥΠΡΟΣ_ Πόλη Λευκωσία: 10/1/2017 έως 21/01/2017, Συμμετέχοντες:25

Για ΙΤΑΛΙΑ 

Μεταφορά από τη Χαλκίδα στη Νάπολη με λεωφορείο με επιστροφή και έκδοση εισιτηρίων πλοίου με καμπίνα. 

Εσωτερικές μετακινήσεις σε καθημερινή βάση. 
Τρεις Πολιτιστικές Επισκέψεις με εισόδους σε μουσεία. 
1 γεύμα για κάθε συμμετέχοντα σε καθημερινή βάση. 
Το συνολικό ποσό για τις παραπάνω παροχές ανέρχεται στο ύψος των 19.600€

Για ΚΥΠΡΟ: 

Μεταφορά από τη Χαλκίδα στο Αεροδρόμιο και επιστροφή και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων. 

Μεταφορά από Αεροδρόμιο της Χώρας Υποδοχής σε Ξενοδοχείο και επιστροφή. 
Εσωτερικές μετακινήσεις σε καθημερινή βάση. 
Τρεις Πολιτιστικές Επισκέψεις. 
1 γεύμα για κάθε συμμετέχοντα σε καθημερινή βάση. 
Το συνολικό ποσό για τις παραπάνω παροχές ανέρχεται στο ύψος των 19.600€ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
1
Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης
Απαιτείται
2
Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
Απαιτείται
3
Τελική συνολική τιμή οργανωμένου ταξιδίου
Απαιτείται
4
Επιβάρυνση ανά συμμετέχοντα
Απαιτείται
5
Κατηγορία καταλύματος
Απαιτείται
6
Άδεια λειτουργίας από ΕΟΤ και Υ.Δ. από Τουριστικό Γραφείο ότι διαθέτει το ειδικό σήμα και είναι σε ισχύ
Απαιτείται
7
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Δημόσιο
Απαιτείται
8
Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στο Επιμελητήριο ταχυδρομικώς ή με courier  και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 σε κλειστούς φακέλους από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:30 (01/11/2016) στον 3 όροφο του Επιμελητηρίου. 


Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας, σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτονται. 


Για περισσότερες πληροφορίες υπεύθυνος ο κος Μουτουσίδης στα τηλέφωνα 2221023510/2221086452. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...