Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Τριετής απαγόρευση θήρας στα «καμένα»

Για τα επόμενα τρία (3) χρόνια απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε δυο περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και των εκεί Τοπικών Κοινοτήτων, και στις περιοχές «Ρηγιά- Κάμπος Καρύστου- Σχοιναρή- Σφυριδούπολη – Άκρα Παξιμάδι» της  Δημοτικής Ενότητας Καρύστου


Ειδικότερα, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380 στρ.), της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Κεχριών, Φαράκλας και Σπαθαρίου που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και μη καμένη περιφερειακά αυτής.

Ομοίως, με παρόμοια απόφαση απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού είκοσι εννέα χιλιάδων στρεμμάτων (29.000,00 στρ), που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 25ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και τη μη καμένη περιφερειακά αυτής, στις θέσεις: «Ρηγιά- Κάμπος Καρύστου- Σχοιναρή- Σφυριδούπολη – Άκρα Παξιμάδι» Περιφερείας Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου.

Λεπτομερής απεικόνιση των εκτάσεων επί των οποίων δια των παραπάνω αποφάσεων, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων, θα γίνει σε απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει τις σχετικές Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ), η έκδοση των οποίωνθα γίνει από το Δασαρχείο Λίμνης και Αλιβερίου αντίστοιχα.

Περιγραφή Ορίων

Τριετής απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης, για την προστασία των θηραμάτων.

Σημείο έναρξης της απαγόρευσης είναι η διασταύρωση του περιφερειακού δημοτικού δρόμου με το δασικό δρόμο «Άγιος Ανδρέας – Βαρελάδικο». Ακολουθεί το δασικό δρόμο, βορειοανατολικά μέχρι τη θέση «Λυκόρεμμα», συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική στη θέση «Χριστός», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «Άγιος Γρηγόριος», με κατεύθυνση ανατολική στη θέση «Κεραμύδα», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «Σταυρός Φαρακλιώτικος», με κατεύθυνση νότια-ανατολική-βόρεια στη θέση «Συκίτσα» και με κατεύθυνση νότια-βόρεια-ανατολική στη θέση «Λιγωτά». Στη συνέχεια ακολουθεί το δασικό δρόμο, νοτιοανατολικά μέχρι τη θέση «Μαντρί Τσούπρου», στη συνέχεια με την ίδια κατεύθυνση στη θέση «Αλαχοσβάλα ή Ποτάμι»και με κατεύθυνση ανατολική στη θέση «Ξηρόκαμπος ή Αρχαγγελόρεμμα». Από εκεί με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το δασικό δρόμο παράλληλα στο ρέμα «Αρχαγγελόρεμμα» και ως τη θέση «Αρχάγγελος» όπου βρίσκεται και το ομώ- νυμο εξωκκλήσι «Αρχάγγελος», με κατεύθυνση νοτιοδυτική στη θέση «Ακόνες», με κατεύθυνση νότια στη θέση «Παληό Μαντρί Μπρατζίκου», με κατεύθυνση νοτιοδυτική στη θέση «Νταμάρια Κ29», στη συνέχεια στο δασικό δρόμο προς Πευκέλι με κατεύθυνση νοτιοδυτική φθάνει στη θέση «Πευκέλι». Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια επί του δασικού δρόμου προς Χορτοκόπι, συναντά στη θέση «Ταμπέλες» το δρόμο προς Ι.Μ. Γαλατάκη, συνεχίζει επί του ιδίου δασικού δρόμου με την ίδια κατεύθυνση προς Χορτοκόπι, όπου στην πρώτη διασταύρωση αριστερά συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση ακολουθώντας το δασικό δρόμο, ο οποίος οριοθετεί τη δυτική πλευρά του καταφυγίου άγριας ζωής Ι.Μ. Γαλατάκη, ως τη θέση «Κούτρος», όπου συναντά την ακτογραμμή του Ευβοϊκού Κόλπου. Τέλος ακολουθώντας βορειοδυτικά την ακτογραμμή καταλήγει στο σημείο έναρξης.

Τριετής απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχή του Δασαρχείου Αλιβερίου, για την προστασία των θηραμάτων.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ: Η Αφετηρία της οριογραμμής βρίσκεται στη παραθαλάσσια θέση: «Γαλλίδα», στη συνέχεια ακολουθεί βόρεια κατεύθυνση και σε χιλιομετρική απόσταση 160μ. περίπου με στροφή δεξιά και από αυτό το σημείο ακολουθώντας τη πορεία του αγροτικού δρόμου με βόρεια κατεύθυνση συναντά τον επαρχιακό δρόμο «Αλαμανέϊκα- Μαρμάρι», όπου εφάπτεται με το Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων στις θέσεις: «Κρυπτή-Λυκόρεμα» περιοχής Δήμου Καρύστου και Κοινοτήτων Καλυβίων Κατσαρωνίου –Μαρμαρίου» (όπως αυτό έχει καθορισθεί με την αριθ. 171190/2530/03-06-1980 (ΦΕΚ:700/Β ́/25- 07-1980) απόφαση Υπουργού Γεωργίας.

ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ: Από τον επαρχιακό δρόμο «Αλαμανέϊ- κα- Μαρμάρι», όπου εφάπτεται με το Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων στις θέσεις: «Κρυπτή-Λυκόρεμα» και με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί την πορεία του επαρχιακού δρόμου «Κάρυστος – Μαρμάρι», εφαπτόμενη πάντα με το όριο του Μόνιμου Καταφυγίου Θηραμάτων και συναντά την διασταύρωση προς «Σφυριδoύπολη».

ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ: Από διασταύρωση προς «Σφυριδoύπολη» ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση σε χιλιομετρική απόσταση 280μ. και στη συνέχεια με ίδια κατεύθυνση κατά μήκος του ρέματος καταλήγει στην θάλασσα σημείο. Τέλος από το σημείο αυτό με κατεύθυνση νότια-νοτιοανατολική ακολουθώντας την ακτογραμμή διέρχεται από το

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ: στη θέση: «Ακρωτήριο Παξιμάδι» και από εκεί με κατεύθυνση βόρεια – βορειοανατολική ακολουθώντας πάντα την ακτογραμμή κλείνει στη παραθαλάσσια θέση «Γαλλίδα», όπου είναι και η αφετηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...