Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου για την δημιουργία
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέων Στύρων – Στύρων του Δήμου Καρύστου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

2. Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υποβολή αίτησης που αφορά την πρόσκληση με κωδικό 19, Α/Α/ ΟΠΣ: 1599 Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Κέντρα Νεότητας».

3. Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του ΚΕΠ Καρύστου.

4. Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες»»

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες»».

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης Πηγαδάκια (πλησίον οικίας Διακάκη)».

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή κρασπεδορείθρων εντός σχεδίου πόλεως
Μαρμαρίου».

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Στουπαίοι – Βαρελαίοι».

9. Έγκριση προμηθειών και εργασιών Δήμου Καρύστου.

10. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

11. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

12. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Παραδείσι.

13. Εξέταση αιτήσεως Ντογιάκου Ισίδωρου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού.

14. Εξέταση αιτήσεως Αλούκου Πετρούλας περί παραχώρησης λωρίδος γης σε κοινή
χρήση.

15. Εξέταση αιτήσεως Λυσσαίου Ελευθερίας περί κατά παρέκκλισης σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο.

16. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.

17. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης Τελών Ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...