Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καρύστου

Συνεδρίασε για πρώτη φορά ,την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 με την νέα σύνθεσή της, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καρύστου με θέμα την στρατηγική ανάπτυξης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της νότια Καρυστίας.


Αναλύθηκε στην επιτροπή ή κεντρική εισήγηση και οι προτάσεις του Δήμου Καρύστου, ακολούθησε διάλογος και ακούστηκαν διάφορες προτάσεις από τα μέλη της επιτροπής , ορίστηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων.

Στόχος της επιτροπής παραμένει να προσδιορίσει προσεκτικά και με
αξιόπιστα την τουριστική του ταυτότητα και να θέσει τις βάσεις για μια νέα πορεία αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη σε αρμονικό πάντα συνδυασμό με την περιβαλλοντική ευαισθησία, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική βιωσιμότητα.

Μια τέτοια ορθολογική αλλά και ριζικά νέα προσέγγιση απαιτεί πρωτίστως κοινό όραμα και στόχους, αλλά και συναίνεση των εμπλεκόμενων φορέων που θα κληθούν να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες του τουρισμού στον τόπο τους.


`Η στρατηγική της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της νότιας Καρυστίας 

Στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που πλήττει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την πατρίδα μας , αλλά και κατ’ επέκταση και την περιοχή της νότιας Καρυστίας , με την ανεργία κυριολεκτικά να καλπάζει, φαίνεται πως ο τουρισμός αποτελεί τη μόνη ορατή προοπτική που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε θέση εργασίας στον τουρισμό δημιουργεί 1,5 θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι μέρος του προβλήματος της ελληνικής και της τοπικής οικονομίας, αλλά προϋπόθεση της λύσης του.

‘Ως νέα Δημοτική Επιτροπή Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού , είναι προφανές πως δεν βλέπουμε ευκαιριακά την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου - ιδίως μετά τη διεύρυνσή του - αλλά με σταθερό και μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Γι ’αυτό και πρέπει να σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης ,που θα σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. 

Η συμβολή της Τ.Α. είναι αναγκαία ιδίως στην δημιουργία και στη συντήρηση των βασικών υποδομών, στον έλεγχο της λειτουργίας της τοπικής αγοράς, καθώς επίσης στην διατήρηση της καθαριότητας , της ευπρέπειας και της καλής εικόνας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της καλής ποιότητας των ευρύτερων τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών.

Οι ραγδαίες εξελίξεις καθιστούν την περαιτέρω οργάνωση της Τουριστικής ανάπτυξης μονόδρομο. Το οικονομικό μέλλων της νότιας Καρυστίας για τα επόμενα χρόνια απαιτούν αντί της ερασιτεχνικής και με βραχυπρόθεσμους στόχους αντιμετώπισης των αναγκών να υπάρξει επιτέλους ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός Τουριστικής στρατηγικής όλης της περιοχής πάνω σε επιστημονικές και επαγγελματικές προδιαγραφές που δεν θα επηρεάζονται εύκολα από αλλαγές προσώπων .

Κάθε ενέργεια με στόχο την Τουριστική Ανάπτυξη επιβάλλεται να επιφέρει ταυτόχρονα ουσιαστική επίδραση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και να συμβάλλει στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού.

Ο Τουρισμός πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τρόπο που να χαρακτηρίζεται από ποικιλία επιλογών και δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η τοπική κοινωνία. Η τουριστική δραστηριότητα πρέπει να ταυτίζεται και να πηγάζει από την τοπική οικονομία και να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξή της.

Σήμερα, με τον όρο «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη» περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική κοινωνία, στην οικονομική και περιβαλλοντική της προέκταση. 

Κάθε δράση στηρίζεται και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής μας στη λήψη των αποφάσεων και την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με τους αρμόδιους για τον τουρισμό φορείς σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Αξιοποιώντας την μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία και δράση από το παρελθόν, τις προτάσεις που θα προκύψουν των μελών της τουριστικής επιτροπής, των τουριστικών φορέων της περιοχής μας, αλλά και αναζητώντας την επιστημονική και επαγγελματική γνώση των ειδικών, θα πρέπει να διαμορφώσουμε το βασικό πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της νότιας Καρυστίας. 

Σύμφωνα με το στρατηγικό αυτό σχέδιο, το οποίο δεν θα είναι στατικό αλλά διαρκώς θα εμπλουτίζεται, έχουμε να προτείνουμε τα εξής βήματα:

*Επιλογή Brand name της περιοχής εκτιμώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Επίσης, χάραξη πολιτικής προβολής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δήμου, της Εύβοιας και της περιφέρειας.

*Εφαρμογή του Σχεδίου Προβολής, μέσω των ΜΜΕ, του Διαδικτύου, των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, των τουριστικών πρακτορείων της πόλης και του κέντρου, της συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, της φιλοξενίας δημοσιογράφων, πρακτόρων τουρισμού . (βήμα υπό σχεδιασμό).

*Εξωστρέφεια και δυναμικότερη επέκταση προς την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία και επενδύοντας και σε νέες υποδομές (βήμα το οποίο θα υλοποιηθεί ύστερα από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).

Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί συλλογική υπόθεση ..

Η ανάκαμψη είναι κοινός στόχος και εύθηνη όλων μας…

Τουριστικό μας χαρτοφυλάκιο:

•Η νότια Καρυστία αποτελεί έναν ευλογημένο τόπο που τα έχει όλα σε αφθονία: ιστορικά μνημεία, φυσικές ομορφιές, άπειρες επιλογές σε ελκυστικές παραλίες και άλλα πολλά.

•Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το τουριστικό χαρτοφυλάκιο της περιοχής μας, το οποίο ποτέ δεν παρουσιάστηκε με ολοκληρωμένο και ελκυστικό τρόπο στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

•Από πλευράς μας πρέπει να αναδειχθούν οι επιμέρους κατηγορίες τουριστικών προϊόντων, αφού κάθε προϊόν απευθύνεται σε διαφορετική αγορά και μπορεί να φέρει διαφορετική τουριστική πελατεία στη περιοχή μας.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που λάβαμε υπόψη, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την άποψή μας ότι η νότια Καρυστία αποτελεί ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό προορισμό, είναι τα εξής:

* Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα και το τουριστικό δυναμικού που προσφέρει, αλλά και ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος σε σχέση με τις εταιρείες πτήσεων χαμηλού κόστους (βήμα το οποίο θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με συνεργασία όχι μόνο των τοπικών φορέων αλλά και με τη σύμπραξη της περιφέρειας).

*Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και σχεδιασμός προγράμματος για την ανάδειξη της νότιας Καρυστίας ως τουριστικό προορισμό πολλαπλών μορφών τουρισμού.

*Ο σημαντικός εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής υποδομής του ευρύτερου Δήμου Καρύστου, η θέση της οποίας στη σχετική κλίμακα αξιολόγησης έχει αναβαθμισθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Οι ολοένα και περισσότεροι ποιοτικοί χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης και η ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα της νότιας Εύβοιας , η οποία λειτουργεί ως σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών.

*Η δυνατότητα του επισκέπτη του διημέρου/τριημέρου για ημερήσιες εκδρομές σε ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχές, σε βουνό και θάλασσα.

*Η πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής και τα πολιτιστικά της αξιοθέατα (αρχαία Ρωμαϊκά λατομεία , Δρακόσπιτα, φαράγγι Δημοσάρι, Αγ Δημητρίου, η Ακρόπολη των Στύρων), τα κάστρα της περιοχής ( Castello Rosso, Μπούρτζι), το Αρχαιολογικό Μουσείο , τα παραδοσιακά λαογραφικά Μουσεία-συλλογές, Καρύστου & Μαρμαρίου, η παρουσία σπάνιων εκκλησιαστικών μνημείων. Τα παραδοσιακά μας πανηγύρια, τα φεστιβάλ χορού και μουσικής , οι γιορτές κρασιού, ή γαστρονομία της περιοχής, το καρναβάλι Μαρμαρίου οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

*Η σχέση «value-for-money», που διέπει τις τιμές της πλειονότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικά οι τιμές των ξενοδοχειακών μονάδων, βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα των πιο αναγνωρισμένων ελληνικών τουριστικών προορισμών.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, αποτελεί προτεραιότητα για μας. Ηδη από το ξεκίνημα της θητείας μας, εντατικοποιούμε κατά το τρέχον έτος, και ελπίζουμε από το 2016-2017 να μπορούμε να έχουμε τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα, αφού το brand name «Καρύστια Γη» πιστεύουμε πως θα έχει εδραιωθεί, τουλάχιστον στην εγχώρια τουριστική αγορά.

Προτεινόμενη Ατζέντα
 • •Πρόσκληση στους φορείς για κοινή δράση( άμεσα)
 • •Δέσμευση του Δήμου ως προς τα κονδύλια που προτίθεται να διαθέσει
 • •Διανομή αρχικών προτάσεων για διαβούλευση (άμεσα)
 • •Παρουσίαση του τελικού σχεδίου στην επιτροπή τουρισμού (ως το τέλος Ιανουαρίου 15).
 • •Οριστικοποίηση σχεδίου και δεσμεύσεις όλων στην από κοινού υλοποίηση του (Φεβρουάριος 15)
 • •ανάθεση εκπόνησης σχεδίου μάρκετινγκ .
Άμεσες ενέργειες , πρόταση:

-Έκδοση εντύπου «πράσινο βιβλίο ‘Οχης» με τον εμπλουτισμό του ως προς τα μονοπάτια και τις ποδηλατικές διαδρομές.

-Τουριστικό έντυπο που να περιλαμβάνει όλη την τουριστική ύλη (Κάρυστο- Μαρμάρι- Στύρα)

-Καινοτόμα πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει τους υφιστάμενους “μηχανισμούς” τουριστικής πληροφόρησης, η οποία θα αξιοποιεί τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και θα χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για αυξημένη εξωστρέφεια και εντονότερη παρουσία και συμμετοχή του δήμου μας στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι.

“Ο λόγος για τη νέα εφαρμογή (application) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία “Karystia Tour Guide”, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη μας (και όχι μόνο) να λαμβάνει άμεση και πλήρη ενημέρωση, απευθείας από τη συσκευή του κινητού του, για μια σειρά θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο κάθε χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για τα μνημεία τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες, τις εκκλησίες, τα αξιοθέατα, τη διασκέδαση, τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας, που μπορεί να βρει στην ευρύτερη περιοχή μας. Επίσης, μπορεί να αναζητήσει χρήσιμο υλικό για την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την γαστρονομία”. 

Η εφαρμογή, πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο τουλάχιστον γλώσσες αρχικά -στα ελληνικά και στα αγγλικά- με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες αργότερα, και θα διατίθεται δωρεάν μέσα από το διαδίκτυο

Αγαπητοί συνάδελφοι της τουριστικής επιτροπής, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν... Χρειάζεται προσπάθεια με όραμα, συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και συντονισμό. 

Η κυρίαρχη “λεπτομέρεια” είναι η αλλαγή νοοτροπίας του τρόπου που προσεγγίζουμε την τουριστική ανάπτυξη.

ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ

1 σχόλιο:

 1. Από τα γραφόμενα να κρατήσω τα εξής διότι προσωπικά νομίζω είναι τα πιο ουσιώδη

  Brand name - Όραμα - Στόχος - Πρόγραμμα - Προσπάθεια

  Με οδηγό όλα αυτά ας προχωρήσουμε τελικά κάποτε, όλοι μαζί όσο και αν η μεταφορά των γραφομενων στόχων στη πράξη φαντάζει δύσκολη

  Διαρκής και συλλογική προσπάθεια όλων και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν

  Καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...