Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Κατεπείγουσα και ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Την Κυριακή 03 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), σε κατεπείγουσα (παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου - ΦΕΚ Β΄ 2938/17.07.2020) και ειδική συνεδρίαση (άρθρο 166 παρ. 2 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.
 

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται κατόπιν της από 28.06.2022 παραίτησης του κ. Ηλία Σανίδα από τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 165 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 1ο 
Αποδοχή παραίτησης του κ. Ηλία Σανίδα από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 2ο 
Εκλογή νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...