Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Συνεδρίασε το ΔΣ του ΙΤΠΕ Καρκίνου " Γ.Ν. Παπανικολάου"

Συνεδρίασε στην Κύμη σήμερα και στις 12.00ω το ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Πληροφορικής & Έρευνας του Καρκίνου " Γ.Ν. Παπανικολάου", στο Δημοτικό κατάστημα Κύμης για τα παρακάτω θέματα:


1ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών
Α.Α.Υ.

2ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

3ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πάγιων και σταθερών δαπανών.

4ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης λογιστής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

5ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μηχανογραφικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. την έγκριση της δαπάνης του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

6ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μηχανογραφικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ.και

την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

7ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση της προμήθειας υλικών για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου της οικείας Παπανικολάου.

8ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στο Ν.Π.Δ.Δ.

Εγκρίθηκαν όλα ομόφωνα .

Επίσης συζητήθηκα :

1ο. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απογραφής (ισολογισμού) έναρξης της 01.01.2014 και

2ο. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού χρήσης 2014.

Εγκρίθηκαν κατά πληοψηφία

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν:

Ο Δήμαρχος κ. Μπουραντάς ως Πρόεδρος, και τα μέλη κ. Θεοδώρου, κ. Θωμάς,κ. Πανέρης , κ. Κόκκορη και η κ. Χοντρονικόλα, εκπρόσωπος λογιστικού γραφείου που υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. , ορκωτός λογιστής και δημότες.

Συμπέρασμα :

-Ήταν αισθητή η προχειρότητα της οργάνωσης της συνεδρίασης και του προέδρου, πλήν της κ. Κόκκορη και του κ. Θωμά, που προσήλθαν με τις σημειώσεις τους για να συμμετέχουν ενεργά.

-Τα μέλη του Δ.Σ. εκ της Συμπολιτείας ήταν απλά παρόντες.

-Αισθητή η απουσία της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης, η οποία δεν συμμετέχει στο ΔΣ.

Αγγελος Μαργέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...