Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα απασχόλησης στην Εύβοια

Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του προγράμματος “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας”, που περιλαμβάνει την προώθηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και την υποστήριξη 20 αγροτών ή/και νέων επιστημόνων. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μέσα στον Δεκέμβρη αναμένεται η δημόσια πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» σύμφωνα με την οποία κάτοικοι των Δήμων Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας, θα κληθούν για την
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής . Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν :

ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι βασικές ενέργειες της Πράξης αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 20 αγροτών ή/και νέων επιστημόνων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην ΑΣ «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη»
Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί – ΕΚΠΕΘΕ (Συντονιστής)
Δήμος Κύμης- Aλιβερίου
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας
Πολιτιστική, Επιμορφωτική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ομάδα Νέων Γυμνό Ευβοίας
Ακμή Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία EΕΟ Group A.E.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...