Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων 18-24 ετών στη Κάρυστο


Ο ΔΉΜΟΣ ΚΑΡΎΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΆΡΥΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΆΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΏΝ 

Άνοιξε ο νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα του Εξαγωγικού Εμπορίου. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.΄Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 20/06/2000 

Σας ενημερώνουμε για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης από το οποίο λαμβάνετε επίδομα ύψους 1.471 € , στο πλαίσιο της δράσης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». 

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). 

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας 
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016 
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ανεργίας 
  • Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ ή ατομικό βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ενδιαφερόμενος είναι πρώτος δικαιούχος 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6973010425

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...