Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Τροπολογία για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και σε ΟΤΑ με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται το «πράσινο φως» για την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων σε υπηρεσίες του δημοσίου, δήμους και περιφέρειες, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα όπως είχε ανακοινώσει πριν από δύο ημέρες η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη θα ανοίξει μέχρι τέλος Ιουλίου.

Με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα ένταξης με ΚΥΑ μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 55 και 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ και την απασχόληση τους στο δημόσιο τομέα, στους δήμους και τις περιφέρειες και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.Με την ίδια απόφαση, ορίζεται μεταξύ των άλλων, η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία των ανέργων, πολύ δυσκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορεί να βρει εργασία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας και γι’ αυτό το λόγο δίνεται προτεραιότητα.

Ειδικότερα η προτεινόμενη διάταξη είναι η εξής:

«Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόλησή τους στο δημόσια τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α΄101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και δ του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α΄28) όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος».

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα μέσω του προγράμματος αυτού θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών και υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στις προϋποθέσεις ένταξης ανέργου στο πρόγραμμα είναι να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία απόλυσής τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία. Επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον επί 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τις παραπάνω διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται κατά όμοιο τρόπο από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε στο νομοσχέδιο, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση της Βαρσοβίας, για κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο συζητείται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...