Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΟΑΕΔ: Οι μακροχρόνια άνεργοι 55 έως 67 ετών θα εντάσσονται σε προγράμματα απασχόλησης στο Δημόσιο

Με τροπολογία - προσθήκη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο δίνεται η δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους 55 ως 67 ετών, οι οποίοι - κατά τεκμήριο - πολύ δυσκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορέσουν να βρουν εργασία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η
ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1982/90 (Α'101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) όπως ισχύει.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις των ΟΤΑ αλλά και υπηρεσίες άλλων δημοσίων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

Η απασχόληση των 10.500 ατόμων θα γίνει με οκτάμηνες κα δωδεκάμηνες συμβάσεις , με μισθό μέχρι 600 ευρώ και θα παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με πηγές του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

Επίσης ανάμεσα στις προϋποθέσεις θα είναι να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προγράμματος.

Nαυτεμπορικη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...