Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Σουτσίνι - Ημερολόγιο Καταστρώματος 15 Ιουνίου 2017

Απόσπασμα από το Πρακτικό 8/2017 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης–Αλιβερίου
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των χώρων και του ανταλλάγματος μεταβίβασης του δικαιώματος

απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και με δημοπρασίας λήξης 31-12-2019. 

Σήμερα την 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών (αριθ.αποφ.210/14) ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9498/2-6-2017 πρόσκληση του προέδρου Μπενάκη Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: 
(παρόντες - απόντες)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(αρμοδιότητας Δ. Κ. Κύμης)
Τον καθορισμό των χώρων και του ανταλλάγματος μεταβίβασης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και με δημοπρασία λήξης 31-12-2019 και συγκεκριμένα: 

6. Σουτσίνη – Παραλία Κύμης   Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, (κανό,ποδήλατα,κλπ) 30τμ :   40,00 Ευρώ/ τ. μ.  

7. Σουτσίνη – Παραλία Κύμης  Λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (Καντίνα) 15τμ : 800,00 ΕυρΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...