Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ανανεώθηκε η θητεία Ιατρού Παθολογίας στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου

Σας γνωστοποιούμε ότι, σήμερα ανανεώθηκε για τρία (3) έτη της επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας κ. Αγγελικής Μανωλάκη, για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου. (Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΑΔΑ:670Β469Η2Γ-ΘΥΠ)
Επίσης, μετά από προσπάθειες και παρεμβάσεις του Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Κύμης κου Ευάγγελου Χατζημαργαρίτη, από το Υπουργείο Υγείας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ πρωτ. Α2α/Γ.Π./72096/26-10-2016 Απόφαση Υπουργού, η προκήρυξη θέσης
μόνιμου ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Επιμελητή Α΄, θέση που κατείχε ο κος Καστάνης. 

Η ιατρική κάλυψη του ΠΠ Ιατρείου Σκύρου είναι σημαντικό στοίχημα από την έναρξη των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Διοικητή με συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες και πάντα σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Σκύρου κ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη, την έμπρακτη στήριξη των φορέων της νήσου, την βοήθεια και συμπαράσταση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές παρεμβάσεις στο ΠΠ Ιατρείο και εγκαταστάθηκε ο νέος ξενοδοχειακός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (γραφεία ,κλίνες, καθίσματα, triplex, μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών, καρδιογράφο, νέο ακτινολογικό μηχάνημα με ψηφιοποιητή εικόνας, νέο οδοντιατρικό μηχάνημα με ακτινολογικό εξοπλισμό, ψυγείο νεκροθαλάμου, Μικροβιολογικούς Αναλυτές. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του ΓΝ-ΚΥ Κύμης
Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...