Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Ομιλία Τάσου Πρατσόλη στην Βουλή για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Ομιλία  του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστάσιου (Τάσου) Πρατσόλη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Όλοι ζούμε σίγουρα σε αυτή τη χώρα; Στην Ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Δημόσιος τομέας πάσχει. Πολλοί αναφέρονται σε παθογένειες, στρεβλώσεις, άνιση κατανομή των

υπαλλήλων, παντελή έλλειψη αξιολόγησης δομών και προσωπικού, ευνοιοκρατία και πολλά άλλα. 


Ωστόσο, «κοινό μυστικό», ανομολόγητο βέβαια, είναι και το γεγονός ότι όλα αυτά δεν οφείλονται κυρίως σε αστοχίες και παραλείψεις, αλλά σε επιλογή. Μια καθοριστική επιλογή που εξυπηρετεί χρόνια τώρα, το χτίσιμο και την εδραίωση ενός ελεγχόμενου ρουσφετολογικού μηχανισμού ο οποίος συντηρεί και αναπαράγει ευνοημένους και απόκληρους. Επίσης, ενισχύει αντί να αμβλύνει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, εμποδίζοντας τους πολίτες να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Όλη αυτή η υποκρισία λόγω σκοπιμοτήτων που χαρακτήριζε τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, αναδείχθηκε όταν το πράγμα σκόνταψε στις μνημονιακές απαιτήσεις και στην ανάγκη εξορθολογισμού του συστήματος βάσει του οποίου λειτουργούσε η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα. 

Με την κοντόφθαλμη λογική του ενόχου, αποφάσισαν ότι το πρόβλημα ήταν το μέγεθος του Δημοσίου, αγνοώντας επιδεικτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προχώρησαν σε διαθεσιμότητες και κατ΄επίφαση κινητικότητες που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προάγγελος απολύσεων, ρίχνοντας βαρύ τον πέλεκυ επί δικαίων και αδίκων.

Θα αναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα επιλέγοντας από το πλήθος των περιστατικών που συνέβησαν αυτό το ζοφερό διάστημα. Σε Υπουργείο, κατήργησαν τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών, χωρίς αξιολόγηση, ενώ είχαν ήδη εντοπιστεί υπάλληλοι με πλαστά απολυτήρια λυκείου, τους οποίους προσπαθούσαν να διασώσουν.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η δημιουργία μιας Διοικητικής Αρχής, η οποία εκ των υστέρων και μετά το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ξαναβαφτίστηκε ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, προφανώς για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται για το διορισμό των μελών της και να έχει στη συνέχεια διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία. 

Για τη σύστασή της, το 2011, «πάτησε» σε έναν ανενεργό νόμο του 2004, απέσπασε υπαλλήλους, χρειάστηκαν πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων σε άσχετα νομοσχέδια, για να τη φέρουν στα μέτρα τους, ενώ απέκτησε αρμοδιότητες μόλις το 2013. Σήμερα, δεν έχει ακόμα εγκεκριμένο οργανόγραμμα, λειτουργεί ακόμα μόνο με αποσπασμένους υπαλλήλους, ενώ είναι κενές όλες οι οργανικές θέσεις και… διαχειρίζεται τεράστια ποσά. (Ε.Ε.Ε.Π. – Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.)

Απέναντι σ’ αυτό το τοξικό περιβάλλον, η σημερινή Κυβέρνηση έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής με προηγούμενα νομοσχέδια (αξιολόγηση δομών και υπαλλήλων, Μητρώο Επιτελικών Στελεχών κλπ) και συνεχίζει με το παρόν νομοσχέδιο για την Κινητικότητα στο Δημόσιο την προσπάθεια ουσιαστικής εξυγίανσης, ανάδειξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου Δυναμικού, σωστής και λειτουργικής κατανομής σε φορείς, τεχνολογικής αναβάθμισης, με στόχο την καλύτερη ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες. 

Επιχειρείται να αναδιοργανωθεί η Δημόσια Διοίκηση με τη θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος κινητικότητας εθελοντικού χαρακτήρα, και να εκσυγχρονιστεί το απαρχαιωμένο, γραφειοκρατικό και χρονοβόρο σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερο πελατειακές σχέσεις, παρά καλύπτει πραγματικές ανάγκες.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Με το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα κινητικότητας για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και ιδαχ, για τη κάλυψη κενών θέσεων με αμιγώς εθελοντικό χαρακτήρα. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δίνονται βαθμολογικά και μισθολογικά κίνητρα για τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα σε παραμεθόριες, απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές με παράλληλη υποχρέωση παραμονής του υπαλλήλου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Βασικός του πυρήνας είναι η σύνδεση των αναγκών των υπηρεσιών με τις ατομικές επιλογές των υπαλλήλων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το ενιαίο σύστημα κινητικότητας διέπεται από Ισότητα, Διαφάνεια, Αξιοκρατία. Για την κατοχύρωση και τη διασφάλιση των ανωτέρω αρχών αρμόδια θα είναι η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. 

Πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο με αυξημένες εγγυήσεις αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και γνώσης. 

Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου συστήματος Κινητικότητας, αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων και έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα θα αποτυπώνει τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων, τη στελέχωση των φορέων του Δημοσίου με ταυτόχρονη καταγραφή του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Η συμμετοχή των Υπηρεσιών σε αυτό, αποτελεί μάλιστα προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο νέο σύστημα κινητικότητας.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο του Νομοσχεδίου προσδιορίζονται τα ασυμβίβαστα άσκησης καθηκόντων για τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις ευθύνης στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

Διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η χρηστή διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. 

Εκτός των άλλων, προβλέπονται ασυμβίβαστα σχετικά με τη δραστηριότητα των προσώπων αυτών στον ιδιωτικό τομέα καθώς και η υποχρεωτική αποχή από τυχόν ενεργοποίησή τους στον ιδιωτικό τομέα για δύο έτη από τη λήξη της θητείας τους. 

Τέλος, θα ήθελα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα του Τρίτου Κεφαλαίου. Το ένα αφορά στη διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος ως προς την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα. 

Η εν λόγω διάταξη θα παίξει σημαντικό ρόλο στη αναδιοργάνωση του Δημοσίου τομέα αφού βελτιώνει τη λειτουργικότητά του, βάζοντας ένα τέλος στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία που έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια εξοικονομώντας πόρους.

Δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η διάταξη του άρθρου 40. Ήρθε η στιγμή να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι της «Ηλεκτρομηχανικής Κύμης Ε.Π.Ε». 

Έπειτα από αρκετά χρόνια αβεβαιότητας και πολλών υποσχέσεων από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ δείχνοντας ευαισθησία για το μέλλον των εργαζομένων, βρήκε τη βέλτιστη δυνατή λύση που θα μπορούσε ώστε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους της «Ηλεκτρομηχανικής Κύμης Ε.Π.Ε» και τις οικογένειές τους.

Βέβαια, μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι μιλούν στο όνομα των εργαζομένων, χωρίς να τους ρωτήσουν. Επειδή πολλές φορές είχαμε πάει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ξέραμε πολύ καλά τη διάθεσή τους και τη θέση τους. 

Χθες, οι εργαζόμενοι με e-mail που απέστειλαν, ενημέρωναν πως συμφωνούν μ’ αυτή τη διάταξη. 

Είναι λοιπόν απορίας άξιο το γεγονός ότι κάποιοι επικαλούνται ότι η διάταξη αυτή δημιουργεί νέα ανεργία. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά ξεπερνά τη φαντασία του κάθε ανθρώπου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι η πληρότητα των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, η ευελιξία των δομών του αλλά και το δημοκρατικό και συμμετοχικό πνεύμα θα πρέπει να αποτελούν θεμελιωτικά στοιχεία αυτού, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και συνάμα ευέλικτου δημόσιου τομέα, ενθαρρύνοντας τους δημόσιους λειτουργούς να συμβάλλουν και αυτοί στην αξιοκρατική και παραγωγική ανασυγκρότησή του. 

Σας ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...