Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Απαιτούν αφορολόγητο 4.000 ευρώ

Περικοπή-σοκ στο αφορολόγητο όριο απαιτούν οι δανειστές από το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως ισοδύναµο µέτρο, προκειµένου να εξασφαλισθεί το κονδύλι για την παροχή του Κοινωνικού Επιδόµατος Αλληλεγγύης και όχι µόνο. 
Το ζήτηµα αναµένεται να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων
από τη Δευτερα, που ξεκινά στην Αθήνα ο δεύτερος γύρος συζητήσεων µεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, µε τους δανειστές να επιµένουν στη µείωσή του.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η τρόικα ζητεί να µειωθεί το αφορολόγητο όριοακόµη και στα 4.000 ευρώ, από 8.636 ευρώ που είναι σήµερα, προκειµένου να διευρυνθεί σηµαντικά η φορολογική βάση. Με πρόφαση, µάλιστα, ότι το αφορολόγητο όριο στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, που αντιµετωπίζουν και αυτές σηµαντικά δηµοσιονοµικά προβλήµατα, οι επικεφαλής των δανειστών έρχονται αύριο, ∆ευτέρα, µε άγριες διαθέσεις στην Αθήνα, ζητώντας, µεταξύ άλλων, και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών που έχουν αποµείνει. 

Με αυτόν τον τρόπο θα κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήµατος µισθωτοί και συνταξιούχοι µε µηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ τον µήνα. Στόχος των δανειστών είναι να εξοικονοµηθεί τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από τη µείωση του αφορολόγητου ορίου, προκειµένου τα χρήµατα αυτά να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήµατος

Οι δανειστές εµµένουν σε οριζόντια µέτρα που πλήττουν, κατά κύριο λόγο, µισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς δεν βλέπουν καµία πρόοδο στην αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή.

Ωστόσο, η τρόικα φαίνεται και αυτή τη φο ρά πως θα επιµείνει στην τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια που διαπραγµατεύεται µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αρχικά να πιέσει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης να µειώσει το αφορολόγητο όριο στα 4.000 µε 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να βρεθεί η «χρυσή τοµή» κάπου στη µέση, δηλαδή στα 6.000 µε 7.000 ευρώ, ακολουθώντας την τακτική του περασµένου Μαΐου, που αξίωναν µείωση του αφορολόγη του ορίου από τα 9.500 στα 8.100 ευρώ και τελικά συµφώνησαν στα 8.636 ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι δανειστές γνωρίζουν πως για κάθε «ψαλίδισµα» 500 ευρώ στο αφορολόγητο όριο στα κρατικά ταµεία µπαίνουν τουλάχιστον 100εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι το 2010 το αφορο λόγητο όριο ήταν στα 12.000 ευρώ, ενώ σήµερα έκπτωση φόρου δικαιούνται µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες να καταβάλλουν πλέον φόρο εισοδήµατος από το πρώτο ευρώ.

Πηγή: Έντυπη Realnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...