Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη του "Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων" στη Διαύγεια

Στο φως βγαίνουν στο εξής οι δαπάνες φορέων που λαμβάνουν δημόσιο χρήμα άνω των 3.000 ευρώ ετησίως, με την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Επιχορηγουμένων Φορέων».
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Επιχορηγουμένων Φορέων» στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών από Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Το πλέγμα αυτό των διατάξεων έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος Διαύγεια μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση καθώς και με την απαγόρευση περαιτέρω επιχορήγησης στην περίπτωση που οι υπόχρεοι φορείς δεν προβούν στην δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών τους.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/. Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31.10.2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...