Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης-Αλιβερίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την 30-9-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  • 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2016
  • 2. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
  • 3. Αίτημα για παροχή τροφίμων στον Παιδικό Σταθμό Αλιβερίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
  • 4. Αίτημα για παροχή τροφίμων στον Παιδικό Σταθμό Κύμης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
  • 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2016 μελέτης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Ζωντού και Λεωφόρου ΔΕΗ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
  • 6. Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ Αγ. Λουκά”
  • 7. Διάλυσης σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ Πρασίνου”
  • 8. Διάλυση σύμβασης του έργου: “ Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου 1ο ειδικός προϋπολογισμός”
  • 9. Συγκρότηση επιτροπών

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...