Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Εως την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ άνεργοι νέοι ηλικίας 25 έως 29 ετών για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

H ανακοίνωση του ΟΑΕΔ έχει ως εξής:

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έως την Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ».

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...